سامانه شفافیت شهرداری اراک

تعرفه عوارض وبهای خدمات شهرداری کلانشهر اراک سال 1400
گردآوری :

اداره درآمدهای عمومی شهرداری اراک

با تشکر و قدردانی از :

  • شورای اسلامی کلانشهر اراک
  • معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اراک آقای مهندس نادر اخوان
  • معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری اراک آقای سعید تاج آباد
  • معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اراک آقای مهندس محمد ستوده نیا
  • مدیران و مسوولان درآمد مناطق و سازمان های تابعه شهرداری اراک
  • مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک آقای سید سالار عشق الهی

 

فهرست مطالب


فصل اول : مستندات قانونی وضع عوارض وبهای خدمات ومرتبط باآن

فصل دوم : تعاریف واصطلاحات

ماده 1-    تعاریف برخی از واژه ها یاعبارات به کاربرده شده دراین تعرفه

ماده 2-    نکات الزامی برای اجرای تعرفه

فصل سوم : ساخت وساز

ماده 3- عوارض ساخت وساز

ماده 4- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

ماده 5- عوارض صدور مجوز حفاری

ماده 6- اصلاح پروانه ساختمانی

ماده 7- عوارض تعمیرساختمان ( تعمیرات اساسی )

ماده 8- عوارض صدور مجوز حصارکشی جهت املاک فاقد مستحدثات

ماده 9- عوارض تجدید پروانه ساختمانی ( عوارض صدور پروانه ساختمانی جدید )

ماده 10- عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر ( عوارض برحق مشرفیت )

ماده 11- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد

ماده 12- سهم سازمانها از ماخذ عوارض وبهای خدمات

ماده 13- ضوابط تشویقی تعریض های تدریجی موضوع تبصره 6 ماده صدقانون شهرداری ها وسایر موارد .

ماده 14- معافیت های عوارض در قوانین

فصل چهارم : کسب ،مشاغل وحرف خاص

ماده 15- عوارض سالیانه محل کسب

ماده 16- عوارض سالیانه کسب با کاربرد مغایر از ساختمانها

ماده 17- عوارض سالیانه محل فعالیت کلیه اماکن مورد استفاده   فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی

ماده 18- عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضاهای روباز

فصل پنجم : اشخاص حقوقی ومودیان خاص

ماده 19- عوارض بانکها، موسسات مالی واعتباری وقرض الحسنه وتعاونی های اعتبار

ماده 20- عوارض غرفه هاونمایشگاههای غیر دائمی وبازارهای روز

ماده 21- عوارض تبلیغات

ماده 22- عوارض قطع اشجار

ماده 23- عوارض سالیانه موتور سیکلت وماشین آلات راهسازی وسنگین

 

فصل ششم : بهای خدمات شهرداری اراک وسازمانهای تابعه

ماده 24- تعرفه تقسیط وتسهیلات

ماده 25- بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری

ماده 26- بهای خدمات ترمیم حفاری

ماده 27- بهای خدمات کارشناسی وبازدید محل وتکثیر نقشه واسناد شهرداری

ماده 28- بهای خدمات اجاره بها وحق مالکانه املاک شهرداری

ماده 29- تعرفه بهای خدمات سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری

ماده 30- بهای خدمات اتباع خارجی سالیانه

ماده 31- بهای خدمات مدیریت پسماند

ماده 32- غرامت ها وخسارت ناشی از تخلفات شهروندی

ماده 33- بهای خدمات استفاده از پارکینگ های شهرداری با احتساب 9% ارزش افزوده

ماده 34-   تعرفه بهای خدمات طرح پارکبانی

ماده 35- بهای خدمات امور ترافیکی

ماده 36-   تعرفه بهای خدمات کشتارگاه شهرداری

ماده 37- تعرفه بهای خدمات آرامستان

ماده 38- تعرفه بهای خدمات سازمان عمران وباز آفرینی

ماده 39- تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر

ماده 40- تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی

فصل هفتم : سایر درآمد

ماده 41- ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری

فصل هشتم : پیوستهای دفترچه

-    قیمت مورد استفاده جهت محاسبات شامل p و k

-    قرارداد تقسیط