ردیف نام و آدرس استقرار کانکس شماره پلاک منطقه سازه صنف وضعیت قرارداد نام و نام خانوادگی حق بهره بردارای(ماهانه)
1 بازارچه فاطمیه 155 1 کانکس آرایشی بهداشتی فعال محمد عباسی 3,850,000
2 بازارچه فاطمیه 154 1 کانکس ظروف یکبار مصرف فعال علیرضا هاشمی تبار 4,000,000
3 بازارچه فاطمیه 153 1 کانکس مواد غذایی فعال یوسف نعیمی 3,850,000
4 بازارچه فاطمیه 152 1 کانکس لوازم ساختمانی فعال مجتبی شریفیان 3,850,000
5 بازارچه فاطمیه 151 1 کانکس میوه فروشی فعال حسین رنجبر 3,850,000
6 بازارچه فاطمیه 150 1 کانکس میوه فروشی غیرفعال 0
7 بازارچه فاطمیه 233 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی غیرفعال 0
8 بازارچه فاطمیه 222 1