شنبه 16 آذر 1398
ردیف شماره قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع قرارداد پیمانکار مبلغ قرارداد(میلیون ریال) مدت به ماه نحوه انتخاب پیمانکار
1 15217 1397/03/30 1397/04/30 خرید نصب و راه اندازی شش دستگاه سامانه ثبت تخلف سرعت راداری و پلاک خوان برای چهار لاین دید افزار سیستم 6,750 میلیون ریال 1 تملک دارایی
2 13653 1397/03/23 1397/04/23 تکمیل سد مخزنی بتنی دره گردو ساختار سرای اراک 13,461 میلیون ریال 1 تملک دارایی
3 9044 1397/02/30 1397/05/30 تکمیل سوله ورزشی چند منظوره بوستان بانوان لاریز دژاراک 7,000 میلیون ریال 2147483647 ترک تشریفات
4 3232 1397/02/01 1399/02/01 بهره برداری از جایگاه سی ان جی پنج محیط زیست سپنتا صنعت موتور فری رخ 3,843 میلیون ریال 24 مزایده
5 3227 1397/02/01 1399/02/01 بهره برداری از جایگاه سی ان جی هشت رضوی شرکت تعاونی ارجان سوخت بهبهان 6,744 میلیون ریال 24 مزایده
6 3156 1397/02/01 1399/02/01 بهره برداری از جایگاه سی ان جی الهیه فیدار پترو نوانرژی 5,772 میلیون ریال 24 مزایده
7 3974 1397/02/05 1397/08/05 خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور رضا عربی 4,022 میلیون ریال 0 ترک تشریفات
8 1308 1397/01/21 1397/10/21 خرید قطعات کف فرش بتنی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر 7,424 میلیون ریال 9 مناقصه
9 1330 1396/12/02 1397/10/22 احداث ساختمان مامور سرا افلاک نما اراک 4,810 میلیون ریال 9 ترک تشریفات
10 12126 1397/03/12 1397/05/12 خرید و حمل و نصب راه اندازی تجهیزات سیستم daf و آشغالگیر های مکانیکی تصفیه خانه کشتار گاه صنعتی کیان پایاب 3,200 میلیون ریال 2 ترک تشریفات
11 34457 1397/07/04 1397/10/04 خرید و اجرای سیستم روشنایی زمین چمن مصنوعی شهرداری اراک شایان برق 2,862 میلیون ریال 4 مناقصه
12 470 1397/07/10 1398/04/09 جدول گذاری در سطح منطقه پنج شهر اراک کوشا کویر اراک 3,500 میلیون ریال 9 مناقصه
13 35527 1397/07/10 1398/04/09 جدول گذاری در سطح منطقه چهار شهر اراک مهتابان اراک 3,500 میلیون ریال 9 مناقصه
14 35757 1397/07/12 1397/08/12 خرید سازه فلزی دالان پارک بانوان رویین نور آریا 7,000 میلیون ریال 1 ترک تشریفات
15 36401 1397/07/16 1398/04/15 جدول گذاری در سطح منطقه دو شهر اراک سامان دمن اراک 5,000 میلیون ریال 9 مناقصه
16 36370 1397/07/16 1398/04/15 جدول گذاری در سطح منطقه بافت تاریخی شهر اراک سیما بتن کوهیار 5,000 میلیون ریال 9 مناقصه
17 38270 1397/07/25 1398/01/25 خرید سنگ مصنوعی ویبره پرسی بدون افزودنی های شیمیایی پارس گرانیت رفسنجان 5,846 میلیون ریال 6 مناقصه
18 40359 1397/07/01 1398/06/31 واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی اراک به صورت حجمی انجمن حمایت از بیماران کلیوی 5,852 میلیون ریال 12 مناقصه
19 42964 1397/07/01 1398/06/30 واگذاری امور خدماتی هتل گلزارشهرداری اراک به صورت حجمی کوثر نشاط مرکزی 5,647 میلیون ریال 12 مناقصه
20 41481 1397/08/15 1398/02/15 اجرای کف سازی پیاده روسازی و محوطه سازی مصلی بیت المقدس شهر اراک سازمان همیاری شهرداری ها 5,000 میلیون ریال 6 ماده31
21 42286 1397/08/22 1398/08/21 تامین خودرو های سواری مورد نیاز اجرائیات سد معبر و پلیس ساختمانی و امانی مناطق شهرداری اراک آژانس بهار سیر اراک 18,900 میلیون ریال 12 مناقصه
22 47606 1397/09/24 1399/09/23 اجاره غرفه گلستان سید جعفر مشهدی 4,836 میلیون ریال 24 مناقصه
23 49496 1397/10/07 1398/05/24 احداث دیوار سنگی کانال محوطه موزه دفاع مقدس سامان دمن اراک 3,000 میلیون ریال 3 ترک تشریفات
24 52522 1397/10/20 1398/02/19 خرید بارگیری حمل و تخلیه لوله GRPو اتصالات مورد نیاز فراسان فارس 14,886 میلیون ریال 4 مناقصه
25 53427 1397/10/24 1398/02/19 تکمیل سد مخزنی بتنی دره گردو ساختار سرای اراک 13,689 میلیون ریال 8 مناقصه
26 36665 1397/07/16 1398/04/15 جدول گذاری در سطح منطقه یک شهر اراک سیما بتن کوهیار 5,000 میلیون ریال 0 مناقصه
27 52427 1397/11/05 1398/02/30 خرید بارگیری حمل و تخلیه لوله جهت تکمیل خط انتقال آب جنگل کاری منطقه غرب اراک باران پل اراک 9,086 میلیون ریال 4 ترک تشریفات
28 55649 1397/11/08 1398/04/07 احداث خط انتقال آب جاده تهران فاز اول پارس پادیر آپادانا 7,111 میلیون ریال 5 مناقصه
29 58351 1397/11/24 1402/11/24 قرارداد مشارکت در مرمت و بهرهبرداری از پروژه استخر شهرداری محسن احمدی 10,422 میلیون ریال 60 مناقصه
30 59873 1397/12/01 1398/12/01 خرید استقرار و پیاده سازی نرم افزار اداری و مالی همکاران سیستم 3,500 میلیون ریال 12 ترک تشریفات
31 6526 1398/02/16 1398/08/16 احداث دیوار سنگی کانال محوطه موزه دفاع مقدس فاز 2 شرکت سامان دمن اراک 10,000 میلیون ریال 6 ترک تشریفات
32 149 1398/01/01 1398/12/29 تامین خودرو های سواری مورد نیاز شهرداری اراک و مناطق شش گانه تابعه آزانس بهار سیر اراک 18,219 میلیون ریال 12 مناقصه
33 64450 1397/11/01 1397/12/29 تامین خودرو های سواری مورد نیاز شهرداری اراک و مناطق شش گانه تابعه آژانس بهار سیر اراک 3,147 میلیون ریال 2 ترک تشریفات
34 64442 1397/11/01 1397/12/29 انجام امور خدمات عمومی ساختمانهای شهرداری اراک و مناطق به صورت حجمی کوثر نشاط مرکزی 2,513 میلیون ریال 2 ترک تشریفات
35 59607 1397/11/01 1398/10/30 انجام امور نگهبانی شهرداری مرکز و مناطق به صورت حجمی نظم گستر صدرا 14,802 میلیون ریال 12 مناقصه
36 11249 1397/03/07 1398/12/29 انجام امور تایپ و دبیرخانه شهرداری مرکز ومناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی 17,550 میلیون ریال 12 مناقصه
37 11247 1397/03/07 1398/12/29 انجام امور خدمات عمومی(تنظیفات وخدمات) ساختمان های شهرداری اراک ومناطق به صورت حجمی سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی 6,606 میلیون ریال 12 مناقصه
38 11245 1397/03/07 1398/12/29 انجام امور اداره ارتباطات وامور بین الملل به صورت حجمی سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی 13,213 میلیون ریال 12 مناقصه
39 13039 1397/03/20 1398/03/20 احداث دیوار ساحلی رودخانه در سطح منطقه 2 شهرداری اراک شرکت جهاد نصر استان مرکزی 20,000 میلیون ریال 9 مناقصه
40 13025 1397/03/20 1398/12/20 احداث دیوار ساحلی رودخانه در سطح منطقه 4 شهرداری اراک شرکت جهاد نصر استان مرکزی 15,000 میلیون ریال 9 مناقصه
41 12982 1397/03/25 1398/12/25 احداث دیوار ساحلی رودخانه در سطح منطقه 3 شهرداری اراک شرکت جهاد نصر استان مرکزی 15,000 میلیون ریال 9 مناقصه
42 20660 1398/04/27 1399/01/27 اصلاح ، ترمیم و لایروبی قنوات سطح شهر اراک پیمانکاری احمد موسی خانی 3,595 میلیون ریال 9 مناقصه
43 20659 1398/04/27 1399/04/27 واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم شرکت برین تهویه اراک 6,984 میلیون ریال 12 مناقصه
44 21161 1398/04/30 1399/01/30 اجرای عملیات جدول گذاری درسطح منطقه پنج شهراراک شرکت سامان دمن اراک 7,800 میلیون ریال 9 مناقصه
45 21219 1398/04/30 1399/01/30 اجرای عملیات جدول گذاری درسطح منطقه یک شهراراک شرکت سیما بتون کوهیار 7,800 میلیون ریال 9 مناقصه
46 21172 1398/04/30 1399/01/30 اجرای عملیات جدول گذاری درسطح منطقه چهار شهراراک شرکت گیرا بتن شهباز 7,800 میلیون ریال 9 مناقصه
47 21500 1398/04/31 1398/08/01 خرید رنگ ترافیکی شرکت صبا شیمی آریا 3,724 میلیون ریال 3 مناقصه
48 21510 1398/04/15 1399/04/14 همکاری در تامین امنیت مامورین امور اجرائیات در جلوگیری از تخلفات شهری فی مابین شهرداری اراک و بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی 9,000 میلیون ریال 12 ترک تشریفات
49 25176 1398/05/17 1399/05/17 احداث سالن چند منظوره مدیریت بحران شهرداری اراک شرکت لاریز دژ اراک 19,051 میلیون ریال 12 مناقصه
50 27681 1398/06/02 1399/03/02 تکمیل ساختمان مامور سرای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه مرکزی شرکت شیوا سازه 6,280 میلیون ریال 0 مناقصه
51 27698 1398/05/20 1399/05/20 تامبن خودروی وانت جهت انجام امورات مربوط به واحد امانی وپخش آسفالت مناطق ششگانه شهرداری اراک آژانس بهار سیر اراک 5,558 میلیون ریال 12 مناقصه
52 28597 1398/06/07 1399/03/07 اجرای کف سازی پیاده ومحوطه سازی مصلی بیت المقدس سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی 5,000 میلیون ریال 6 ترک تشریفات
53 33452 1398/07/04 1398/10/04 خرید رنگ ترافیکی شرکت سازه رهاورد دنا 20,462 میلیون ریال 3 مناقصه
54 30498 1398/06/17 1399/03/17 احداث ديوار ساحلي رودخانه درسطح شهر اراك (الف) محدوده شهرداري منطقه3 کرهرود تا خيابان طالقاني شرکت جهاد نصر استان مرکزی 30,000 میلیون ریال 9 مناقصه
55 30496 1398/06/17 1399/03/17 احداث ديوار ساحلي رودخانه درسطح شهر اراك (ج) محدوده شهرداري منطقه4ازپل ابوذر تا کمربندی شمالی وپایین دست شرکت جهاد نصر استان مرکزی 3,000 میلیون ریال 9 مناقصه
56 30497 1398/06/17 1399/03/17 احداث ديوار ساحلي رودخانه درسطح شهر اراك (ب) محدوده شهرداري منطقه2 خيابان طالقاني تا پل ابوذر شرکت جهاد نصر استان مرکزی 3,000 میلیون ریال 9 مناقصه
57 35579 1398/07/15 1399/07/15 واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی اراک به صورت حجمی انجمن حمایت از بیماران کلیوی 7,276 میلیون ریال 12 مناقصه
58 37432 1398/07/28 1398/04/28 احداث فاز اول شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح علم الهدی شرکت شایان برق 9,600 میلیون ریال 9 مناقصه
59 98/3537 1398/06/01 1400/05/31 قرارداد خدمات شهری منطقه یک شرکت همیاران بانه 162,751 میلیون ریال 24 مناقصه
60 98/3539 1398/06/01 1400/05/31 قرارداد خدمات شهری منطقه سه شرکت کوثر نشاط مرکزی 176,209 میلیون ریال 24 مناقصه
61 98/3538 1398/06/01 1400/05/31 قرارداد خدمات شهری منطقه پنج شرکت شمشاد پردیس اراک 119,640 میلیون ریال 24 مناقصه
62 98/3591 1398/06/01 1400/05/31 قراردادخدمات شهری منطفه چهار شرکت لتیان صنعت البرز 115,390 میلیون ریال 24 مناقصه
63 98/3685 1398/06/01 1400/05/31 قراردادخدمات شهری منطفه دو شرکت پاک پیشه آسیا 123,177 میلیون ریال 0 مناقصه
64 40545 1398/08/18 1399/08/18 حفاری چاههای جذبی در سطح شهر اراک پیمانکاری منصور آزادی راد 1,941 میلیون ریال 12 ترک تشریفات
تعداد کل قراردادهای کلان: 64
قرارداد شماره 1
شماره قرارداد 15217
تاریخ شروع 1397/03/30
تاریخ پایان 1397/04/30
موضوع قرارداد خرید نصب و راه اندازی شش دستگاه سامانه ثبت تخلف سرعت راداری و پلاک خوان برای چهار لاین
پیمانکار دید افزار سیستم
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 6,750 میلیون ریال
مدت به ماه 1
نحوه انتخاب پیمانکار تملک دارایی
قرارداد شماره 2
شماره قرارداد 13653
تاریخ شروع 1397/03/23
تاریخ پایان 1397/04/23
موضوع قرارداد تکمیل سد مخزنی بتنی دره گردو
پیمانکار ساختار سرای اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 13,461 میلیون ریال
مدت به ماه 1
نحوه انتخاب پیمانکار تملک دارایی
قرارداد شماره 3
شماره قرارداد 9044
تاریخ شروع 1397/02/30
تاریخ پایان 1397/05/30
موضوع قرارداد تکمیل سوله ورزشی چند منظوره بوستان بانوان
پیمانکار لاریز دژاراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 7,000 میلیون ریال
مدت به ماه 2147483647
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 4
شماره قرارداد 3232
تاریخ شروع 1397/02/01
تاریخ پایان 1399/02/01
موضوع قرارداد بهره برداری از جایگاه سی ان جی پنج محیط زیست
پیمانکار سپنتا صنعت موتور فری رخ
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,843 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مزایده
قرارداد شماره 5
شماره قرارداد 3227
تاریخ شروع 1397/02/01
تاریخ پایان 1399/02/01
موضوع قرارداد بهره برداری از جایگاه سی ان جی هشت رضوی
پیمانکار شرکت تعاونی ارجان سوخت بهبهان
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 6,744 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مزایده
قرارداد شماره 6
شماره قرارداد 3156
تاریخ شروع 1397/02/01
تاریخ پایان 1399/02/01
موضوع قرارداد بهره برداری از جایگاه سی ان جی الهیه
پیمانکار فیدار پترو نوانرژی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,772 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مزایده
قرارداد شماره 7
شماره قرارداد 3974
تاریخ شروع 1397/02/05
تاریخ پایان 1397/08/05
موضوع قرارداد خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور
پیمانکار رضا عربی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 4,022 میلیون ریال
مدت به ماه 0
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 8
شماره قرارداد 1308
تاریخ شروع 1397/01/21
تاریخ پایان 1397/10/21
موضوع قرارداد خرید قطعات کف فرش بتنی
پیمانکار شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 7,424 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 9
شماره قرارداد 1330
تاریخ شروع 1396/12/02
تاریخ پایان 1397/10/22
موضوع قرارداد احداث ساختمان مامور سرا
پیمانکار افلاک نما اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 4,810 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 10
شماره قرارداد 12126
تاریخ شروع 1397/03/12
تاریخ پایان 1397/05/12
موضوع قرارداد خرید و حمل و نصب راه اندازی تجهیزات سیستم daf و آشغالگیر های مکانیکی تصفیه خانه کشتار گاه صنعتی
پیمانکار کیان پایاب
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,200 میلیون ریال
مدت به ماه 2
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 11
شماره قرارداد 34457
تاریخ شروع 1397/07/04
تاریخ پایان 1397/10/04
موضوع قرارداد خرید و اجرای سیستم روشنایی زمین چمن مصنوعی شهرداری اراک
پیمانکار شایان برق
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 2,862 میلیون ریال
مدت به ماه 4
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 12
شماره قرارداد 470
تاریخ شروع 1397/07/10
تاریخ پایان 1398/04/09
موضوع قرارداد جدول گذاری در سطح منطقه پنج شهر اراک
پیمانکار کوشا کویر اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,500 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 13
شماره قرارداد 35527
تاریخ شروع 1397/07/10
تاریخ پایان 1398/04/09
موضوع قرارداد جدول گذاری در سطح منطقه چهار شهر اراک
پیمانکار مهتابان اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,500 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 14
شماره قرارداد 35757
تاریخ شروع 1397/07/12
تاریخ پایان 1397/08/12
موضوع قرارداد خرید سازه فلزی دالان پارک بانوان
پیمانکار رویین نور آریا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 7,000 میلیون ریال
مدت به ماه 1
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 15
شماره قرارداد 36401
تاریخ شروع 1397/07/16
تاریخ پایان 1398/04/15
موضوع قرارداد جدول گذاری در سطح منطقه دو شهر اراک
پیمانکار سامان دمن اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,000 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 16
شماره قرارداد 36370
تاریخ شروع 1397/07/16
تاریخ پایان 1398/04/15
موضوع قرارداد جدول گذاری در سطح منطقه بافت تاریخی شهر اراک
پیمانکار سیما بتن کوهیار
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,000 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 17
شماره قرارداد 38270
تاریخ شروع 1397/07/25
تاریخ پایان 1398/01/25
موضوع قرارداد خرید سنگ مصنوعی ویبره پرسی بدون افزودنی های شیمیایی
پیمانکار پارس گرانیت رفسنجان
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,846 میلیون ریال
مدت به ماه 6
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 18
شماره قرارداد 40359
تاریخ شروع 1397/07/01
تاریخ پایان 1398/06/31
موضوع قرارداد واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی اراک به صورت حجمی
پیمانکار انجمن حمایت از بیماران کلیوی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,852 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 19
شماره قرارداد 42964
تاریخ شروع 1397/07/01
تاریخ پایان 1398/06/30
موضوع قرارداد واگذاری امور خدماتی هتل گلزارشهرداری اراک به صورت حجمی
پیمانکار کوثر نشاط مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,647 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 20
شماره قرارداد 41481
تاریخ شروع 1397/08/15
تاریخ پایان 1398/02/15
موضوع قرارداد اجرای کف سازی پیاده روسازی و محوطه سازی مصلی بیت المقدس شهر اراک
پیمانکار سازمان همیاری شهرداری ها
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,000 میلیون ریال
مدت به ماه 6
نحوه انتخاب پیمانکار ماده31
قرارداد شماره 21
شماره قرارداد 42286
تاریخ شروع 1397/08/22
تاریخ پایان 1398/08/21
موضوع قرارداد تامین خودرو های سواری مورد نیاز اجرائیات سد معبر و پلیس ساختمانی و امانی مناطق شهرداری اراک
پیمانکار آژانس بهار سیر اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 18,900 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 22
شماره قرارداد 47606
تاریخ شروع 1397/09/24
تاریخ پایان 1399/09/23
موضوع قرارداد اجاره غرفه گلستان
پیمانکار سید جعفر مشهدی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 4,836 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 23
شماره قرارداد 49496
تاریخ شروع 1397/10/07
تاریخ پایان 1398/05/24
موضوع قرارداد احداث دیوار سنگی کانال محوطه موزه دفاع مقدس
پیمانکار سامان دمن اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,000 میلیون ریال
مدت به ماه 3
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 24
شماره قرارداد 52522
تاریخ شروع 1397/10/20
تاریخ پایان 1398/02/19
موضوع قرارداد خرید بارگیری حمل و تخلیه لوله GRPو اتصالات مورد نیاز
پیمانکار فراسان فارس
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 14,886 میلیون ریال
مدت به ماه 4
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 25
شماره قرارداد 53427
تاریخ شروع 1397/10/24
تاریخ پایان 1398/02/19
موضوع قرارداد تکمیل سد مخزنی بتنی دره گردو
پیمانکار ساختار سرای اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 13,689 میلیون ریال
مدت به ماه 8
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 26
شماره قرارداد 36665
تاریخ شروع 1397/07/16
تاریخ پایان 1398/04/15
موضوع قرارداد جدول گذاری در سطح منطقه یک شهر اراک
پیمانکار سیما بتن کوهیار
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,000 میلیون ریال
مدت به ماه 0
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 27
شماره قرارداد 52427
تاریخ شروع 1397/11/05
تاریخ پایان 1398/02/30
موضوع قرارداد خرید بارگیری حمل و تخلیه لوله جهت تکمیل خط انتقال آب جنگل کاری منطقه غرب اراک
پیمانکار باران پل اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 9,086 میلیون ریال
مدت به ماه 4
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 28
شماره قرارداد 55649
تاریخ شروع 1397/11/08
تاریخ پایان 1398/04/07
موضوع قرارداد احداث خط انتقال آب جاده تهران فاز اول
پیمانکار پارس پادیر آپادانا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 7,111 میلیون ریال
مدت به ماه 5
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 29
شماره قرارداد 58351
تاریخ شروع 1397/11/24
تاریخ پایان 1402/11/24
موضوع قرارداد قرارداد مشارکت در مرمت و بهرهبرداری از پروژه استخر شهرداری
پیمانکار محسن احمدی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 10,422 میلیون ریال
مدت به ماه 60
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 30
شماره قرارداد 59873
تاریخ شروع 1397/12/01
تاریخ پایان 1398/12/01
موضوع قرارداد خرید استقرار و پیاده سازی نرم افزار اداری و مالی
پیمانکار همکاران سیستم
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,500 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 31
شماره قرارداد 6526
تاریخ شروع 1398/02/16
تاریخ پایان 1398/08/16
موضوع قرارداد احداث دیوار سنگی کانال محوطه موزه دفاع مقدس فاز 2
پیمانکار شرکت سامان دمن اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 10,000 میلیون ریال
مدت به ماه 6
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 32
شماره قرارداد 149
تاریخ شروع 1398/01/01
تاریخ پایان 1398/12/29
موضوع قرارداد تامین خودرو های سواری مورد نیاز شهرداری اراک و مناطق شش گانه تابعه
پیمانکار آزانس بهار سیر اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 18,219 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 33
شماره قرارداد 64450
تاریخ شروع 1397/11/01
تاریخ پایان 1397/12/29
موضوع قرارداد تامین خودرو های سواری مورد نیاز شهرداری اراک و مناطق شش گانه تابعه
پیمانکار آژانس بهار سیر اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,147 میلیون ریال
مدت به ماه 2
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 34
شماره قرارداد 64442
تاریخ شروع 1397/11/01
تاریخ پایان 1397/12/29
موضوع قرارداد انجام امور خدمات عمومی ساختمانهای شهرداری اراک و مناطق به صورت حجمی
پیمانکار کوثر نشاط مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 2,513 میلیون ریال
مدت به ماه 2
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 35
شماره قرارداد 59607
تاریخ شروع 1397/11/01
تاریخ پایان 1398/10/30
موضوع قرارداد انجام امور نگهبانی شهرداری مرکز و مناطق به صورت حجمی
پیمانکار نظم گستر صدرا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 14,802 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 36
شماره قرارداد 11249
تاریخ شروع 1397/03/07
تاریخ پایان 1398/12/29
موضوع قرارداد انجام امور تایپ و دبیرخانه شهرداری مرکز ومناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی
پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 17,550 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 37
شماره قرارداد 11247
تاریخ شروع 1397/03/07
تاریخ پایان 1398/12/29
موضوع قرارداد انجام امور خدمات عمومی(تنظیفات وخدمات) ساختمان های شهرداری اراک ومناطق به صورت حجمی
پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 6,606 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 38
شماره قرارداد 11245
تاریخ شروع 1397/03/07
تاریخ پایان 1398/12/29
موضوع قرارداد انجام امور اداره ارتباطات وامور بین الملل به صورت حجمی
پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 13,213 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 39
شماره قرارداد 13039
تاریخ شروع 1397/03/20
تاریخ پایان 1398/03/20
موضوع قرارداد احداث دیوار ساحلی رودخانه در سطح منطقه 2 شهرداری اراک
پیمانکار شرکت جهاد نصر استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 20,000 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 40
شماره قرارداد 13025
تاریخ شروع 1397/03/20
تاریخ پایان 1398/12/20
موضوع قرارداد احداث دیوار ساحلی رودخانه در سطح منطقه 4 شهرداری اراک
پیمانکار شرکت جهاد نصر استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 15,000 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 41
شماره قرارداد 12982
تاریخ شروع 1397/03/25
تاریخ پایان 1398/12/25
موضوع قرارداد احداث دیوار ساحلی رودخانه در سطح منطقه 3 شهرداری اراک
پیمانکار شرکت جهاد نصر استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 15,000 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 42
شماره قرارداد 20660
تاریخ شروع 1398/04/27
تاریخ پایان 1399/01/27
موضوع قرارداد اصلاح ، ترمیم و لایروبی قنوات سطح شهر اراک
پیمانکار پیمانکاری احمد موسی خانی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,595 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 43
شماره قرارداد 20659
تاریخ شروع 1398/04/27
تاریخ پایان 1399/04/27
موضوع قرارداد واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم
پیمانکار شرکت برین تهویه اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 6,984 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 44
شماره قرارداد 21161
تاریخ شروع 1398/04/30
تاریخ پایان 1399/01/30
موضوع قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری درسطح منطقه پنج شهراراک
پیمانکار شرکت سامان دمن اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 7,800 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 45
شماره قرارداد 21219
تاریخ شروع 1398/04/30
تاریخ پایان 1399/01/30
موضوع قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری درسطح منطقه یک شهراراک
پیمانکار شرکت سیما بتون کوهیار
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 7,800 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 46
شماره قرارداد 21172
تاریخ شروع 1398/04/30
تاریخ پایان 1399/01/30
موضوع قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری درسطح منطقه چهار شهراراک
پیمانکار شرکت گیرا بتن شهباز
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 7,800 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 47
شماره قرارداد 21500
تاریخ شروع 1398/04/31
تاریخ پایان 1398/08/01
موضوع قرارداد خرید رنگ ترافیکی
پیمانکار شرکت صبا شیمی آریا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,724 میلیون ریال
مدت به ماه 3
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 48
شماره قرارداد 21510
تاریخ شروع 1398/04/15
تاریخ پایان 1399/04/14
موضوع قرارداد همکاری در تامین امنیت مامورین امور اجرائیات در جلوگیری از تخلفات شهری فی مابین شهرداری اراک و بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی
پیمانکار بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 9,000 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 49
شماره قرارداد 25176
تاریخ شروع 1398/05/17
تاریخ پایان 1399/05/17
موضوع قرارداد احداث سالن چند منظوره مدیریت بحران شهرداری اراک
پیمانکار شرکت لاریز دژ اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 19,051 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 50
شماره قرارداد 27681
تاریخ شروع 1398/06/02
تاریخ پایان 1399/03/02
موضوع قرارداد تکمیل ساختمان مامور سرای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه مرکزی
پیمانکار شرکت شیوا سازه
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 6,280 میلیون ریال
مدت به ماه 0
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 51
شماره قرارداد 27698
تاریخ شروع 1398/05/20
تاریخ پایان 1399/05/20
موضوع قرارداد تامبن خودروی وانت جهت انجام امورات مربوط به واحد امانی وپخش آسفالت مناطق ششگانه شهرداری اراک
پیمانکار آژانس بهار سیر اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,558 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 52
شماره قرارداد 28597
تاریخ شروع 1398/06/07
تاریخ پایان 1399/03/07
موضوع قرارداد اجرای کف سازی پیاده ومحوطه سازی مصلی بیت المقدس
پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 5,000 میلیون ریال
مدت به ماه 6
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
قرارداد شماره 53
شماره قرارداد 33452
تاریخ شروع 1398/07/04
تاریخ پایان 1398/10/04
موضوع قرارداد خرید رنگ ترافیکی
پیمانکار شرکت سازه رهاورد دنا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 20,462 میلیون ریال
مدت به ماه 3
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 54
شماره قرارداد 30498
تاریخ شروع 1398/06/17
تاریخ پایان 1399/03/17
موضوع قرارداد احداث ديوار ساحلي رودخانه درسطح شهر اراك (الف) محدوده شهرداري منطقه3 کرهرود تا خيابان طالقاني
پیمانکار شرکت جهاد نصر استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 30,000 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 55
شماره قرارداد 30496
تاریخ شروع 1398/06/17
تاریخ پایان 1399/03/17
موضوع قرارداد احداث ديوار ساحلي رودخانه درسطح شهر اراك (ج) محدوده شهرداري منطقه4ازپل ابوذر تا کمربندی شمالی وپایین دست
پیمانکار شرکت جهاد نصر استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,000 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 56
شماره قرارداد 30497
تاریخ شروع 1398/06/17
تاریخ پایان 1399/03/17
موضوع قرارداد احداث ديوار ساحلي رودخانه درسطح شهر اراك (ب) محدوده شهرداري منطقه2 خيابان طالقاني تا پل ابوذر
پیمانکار شرکت جهاد نصر استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 3,000 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 57
شماره قرارداد 35579
تاریخ شروع 1398/07/15
تاریخ پایان 1399/07/15
موضوع قرارداد واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی اراک به صورت حجمی
پیمانکار انجمن حمایت از بیماران کلیوی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 7,276 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 58
شماره قرارداد 37432
تاریخ شروع 1398/07/28
تاریخ پایان 1398/04/28
موضوع قرارداد احداث فاز اول شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح علم الهدی
پیمانکار شرکت شایان برق
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 9,600 میلیون ریال
مدت به ماه 9
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 59
شماره قرارداد 98/3537
تاریخ شروع 1398/06/01
تاریخ پایان 1400/05/31
موضوع قرارداد قرارداد خدمات شهری منطقه یک
پیمانکار شرکت همیاران بانه
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 162,751 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 60
شماره قرارداد 98/3539
تاریخ شروع 1398/06/01
تاریخ پایان 1400/05/31
موضوع قرارداد قرارداد خدمات شهری منطقه سه
پیمانکار شرکت کوثر نشاط مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 176,209 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 61
شماره قرارداد 98/3538
تاریخ شروع 1398/06/01
تاریخ پایان 1400/05/31
موضوع قرارداد قرارداد خدمات شهری منطقه پنج
پیمانکار شرکت شمشاد پردیس اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 119,640 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 62
شماره قرارداد 98/3591
تاریخ شروع 1398/06/01
تاریخ پایان 1400/05/31
موضوع قرارداد قراردادخدمات شهری منطفه چهار
پیمانکار شرکت لتیان صنعت البرز
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 115,390 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 63
شماره قرارداد 98/3685
تاریخ شروع 1398/06/01
تاریخ پایان 1400/05/31
موضوع قرارداد قراردادخدمات شهری منطفه دو
پیمانکار شرکت پاک پیشه آسیا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 123,177 میلیون ریال
مدت به ماه 0
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
قرارداد شماره 64
شماره قرارداد 40545
تاریخ شروع 1398/08/18
تاریخ پایان 1399/08/18
موضوع قرارداد حفاری چاههای جذبی در سطح شهر اراک
پیمانکار پیمانکاری منصور آزادی راد
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 1,941 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1398/08/25 ساعت 07:37:17