ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سمت مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
1 حمیدرضا خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی دکتری-مدیریت،دولتی-مدیریت،تطبیقی و توسعه دانشگاه تهران
2 مجتبی خراجی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی ارشد- علوم اجتماعی- مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
3 محمدرضا ستوده نیا سرپرست معاونت معماری و شهرسازی ارشد- مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک
4 محمد عسگری معاونت خدمات شهری ارشد- مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
5 محمدرضا خسروی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل ارشد- زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
6 نادر اخوان ملایری مشاور عالی شهردار در امور ستادی و اجرایی ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
7 داود نصراللهی سرپرست شهرداری منطقه یک ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
8 ابوالفضل شالی بگ سرپرست شهرداری منطقه دو ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
9 علی اکبر مظفری سرپرست شهرداری منطقه سه ارشد- علوم اجتماعی- جامع شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
10 مجتبی قاسمی مدیر منطقه چهار کارشناسی – مهندس عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک
11 عباس فضلعلی سرپرست شهرداری منطقه پنج کارشناسی مهندسی کشاورزی دانشگاه گرگان
12 نگین شاه کرمی سرپرست شهرداری بافت تاریخی ارشد- مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان
13 حجت اله مرادی رئیس سازمان حمل و نقل بار مسافر ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی همدان
14 محمد جعفر پور سرپرست سازمان آرامستان ارشد – برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
15 مسعود آقا زیارتی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
16 مهدی بنیادی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری ارشد- مهندس عمران – مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی اراک
17 حمید کربلایی حسنی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
18 محمدرضا کشاورزیان سرپرست سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری ارشد- مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
19 حمیدرضا قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
20 سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قم
21 ابوالفضل عسگری سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی – سخت افزار دانشگاه علمی کاربردی
22 حامد آزاد سرپرست اداره حراست ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
23 سعید تاج آبادی سرپرست مدیریت سرمایه انسانی ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد –علوم وتحقیقات تهران مرکزی
24 علی حیدری سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دکتری- علوم سیاسی-مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی همدان
25 میثم احمدی سرپرست امور قراردادها ارشد- مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
26 سید سالار عشق اللهی سرپرست اداره حقوقی ارشد- حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
27 علی وروانی فراهانی سرپرست اداره املاک لیسانس – علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
28 علی طهماسبی سرپرست دبیر خانه ماده صد ارشد - مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
29 سپیده محمدی مشاور امور بانوان و سرپرست دبیرخانه کارشناسی – مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
30 زهرا ظهیری سرپرست اداره درآمدهای عمومی ارشد- مدیریت دولتی- تحول دانشگاه آزاد اسلامی اراک
31 محرم قربانی سرپرست اداره منابع انسانی لیسانس – مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
32 مهدی صانعی سرپرست اداره رفاه و تعاون ارشد- مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
33 محسن منصوری زاده سرپرست مدیر امور مالی و ذیحسابی لیسانس- حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
34 علیرضا زینلی سرپرست اداره حسابداری ارشد- حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
35 وهاب حمزه لو سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل لیسانس- مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
36 منصور اسفندانی سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی ارشد- عمران- ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک
37 رسول مومن زاده سرپرست کشتارگاه صنعتی ارشد-مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمان
38 حسین پاکزاد سرپرست مدیریت برنامه و بودجه و اداره حسابرسی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی خمین
39 محمد حسین ساده ودند مدیر امور شهر کارشناسی-مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور اراک
40 محمد عابدی سرپرست واحد اجراییات فوق دیپلم-امداد و نجات شهری دانشگاه علمی و کاربردی هلال احمر اراک
تعداد کل مدیران: 40
پروژه شماره 1
نام مدیر حمیدرضا خانمحمدی
سمت معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مدرک تحصیلی دکتری-مدیریت،دولتی-مدیریت،تطبیقی و توسعه
دانشگه محل تحصیل دانشگاه تهران
پروژه شماره 2
نام مدیر مجتبی خراجی
سمت سرپرست معاونت مالی و اقتصادی
مدرک تحصیلی ارشد- علوم اجتماعی- مردم شناسی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 3
نام مدیر محمدرضا ستوده نیا
سمت سرپرست معاونت معماری و شهرسازی
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی عمران
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 4
نام مدیر محمد عسگری
سمت معاونت خدمات شهری
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 5
نام مدیر محمدرضا خسروی
سمت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل
مدرک تحصیلی ارشد- زمین شناسی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 6
نام مدیر نادر اخوان ملایری
سمت مشاور عالی شهردار در امور ستادی و اجرایی
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 7
نام مدیر داود نصراللهی
سمت سرپرست شهرداری منطقه یک
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 8
نام مدیر ابوالفضل شالی بگ
سمت سرپرست شهرداری منطقه دو
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت
دانشگه محل تحصیل دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
پروژه شماره 9
نام مدیر علی اکبر مظفری
سمت سرپرست شهرداری منطقه سه
مدرک تحصیلی ارشد- علوم اجتماعی- جامع شناسی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 10
نام مدیر مجتبی قاسمی
سمت مدیر منطقه چهار
مدرک تحصیلی کارشناسی – مهندس عمران
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 11
نام مدیر عباس فضلعلی
سمت سرپرست شهرداری منطقه پنج
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کشاورزی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه گرگان
پروژه شماره 12
نام مدیر نگین شاه کرمی
سمت سرپرست شهرداری بافت تاریخی
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی معماری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
پروژه شماره 13
نام مدیر حجت اله مرادی
سمت رئیس سازمان حمل و نقل بار مسافر
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
پروژه شماره 14
نام مدیر محمد جعفر پور
سمت سرپرست سازمان آرامستان
مدرک تحصیلی ارشد – برنامه ریزی شهری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 15
نام مدیر مسعود آقا زیارتی
سمت رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 16
نام مدیر مهدی بنیادی
سمت سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری
مدرک تحصیلی ارشد- مهندس عمران – مدیریت ساخت
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 17
نام مدیر حمید کربلایی حسنی
سمت سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 18
نام مدیر محمدرضا کشاورزیان
سمت سرپرست سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
پروژه شماره 19
نام مدیر حمیدرضا قناتی
سمت سرپرست سازمان مدیریت پسماند
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 20
نام مدیر سید فرامرز مهاجرانی
سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی قم
پروژه شماره 21
نام مدیر ابوالفضل عسگری
سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدرک تحصیلی کارشناسی – سخت افزار
دانشگه محل تحصیل دانشگاه علمی کاربردی
پروژه شماره 22
نام مدیر حامد آزاد
سمت سرپرست اداره حراست
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 23
نام مدیر سعید تاج آبادی
سمت سرپرست مدیریت سرمایه انسانی
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد –علوم وتحقیقات تهران مرکزی
پروژه شماره 24
نام مدیر علی حیدری
سمت سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
مدرک تحصیلی دکتری- علوم سیاسی-مسائل ایران
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
پروژه شماره 25
نام مدیر میثم احمدی
سمت سرپرست امور قراردادها
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت اجرایی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 26
نام مدیر سید سالار عشق اللهی
سمت سرپرست اداره حقوقی
مدرک تحصیلی ارشد- حقوق عمومی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 27
نام مدیر علی وروانی فراهانی
سمت سرپرست اداره املاک
مدرک تحصیلی لیسانس – علوم اقتصادی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 28
نام مدیر علی طهماسبی
سمت سرپرست دبیر خانه ماده صد
مدرک تحصیلی ارشد - مدیریت دولتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 29
نام مدیر سپیده محمدی
سمت مشاور امور بانوان و سرپرست دبیرخانه
مدرک تحصیلی کارشناسی – مدیریت دولتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران
پروژه شماره 30
نام مدیر زهرا ظهیری
سمت سرپرست اداره درآمدهای عمومی
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی- تحول
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 31
نام مدیر محرم قربانی
سمت سرپرست اداره منابع انسانی
مدرک تحصیلی لیسانس – مدیریت صنعتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
پروژه شماره 32
نام مدیر مهدی صانعی
سمت سرپرست اداره رفاه و تعاون
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت صنعتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 33
نام مدیر محسن منصوری زاده
سمت سرپرست مدیر امور مالی و ذیحسابی
مدرک تحصیلی لیسانس- حسابداری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
پروژه شماره 34
نام مدیر علیرضا زینلی
سمت سرپرست اداره حسابداری
مدرک تحصیلی ارشد- حسابداری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
پروژه شماره 35
نام مدیر وهاب حمزه لو
سمت سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل
مدرک تحصیلی لیسانس- مدیریت صنعتی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 36
نام مدیر منصور اسفندانی
سمت سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی
مدرک تحصیلی ارشد- عمران- ژئوتکنیک
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پروژه شماره 37
نام مدیر رسول مومن زاده
سمت سرپرست کشتارگاه صنعتی
مدرک تحصیلی ارشد-مهندسی بهداشت محیط
دانشگه محل تحصیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمان
پروژه شماره 38
نام مدیر حسین پاکزاد
سمت سرپرست مدیریت برنامه و بودجه و اداره حسابرسی
مدرک تحصیلی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک
دانشگه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی خمین
پروژه شماره 39
نام مدیر محمد حسین ساده ودند
سمت مدیر امور شهر
مدرک تحصیلی کارشناسی-مترجمی زبان انگلیسی
دانشگه محل تحصیل دانشگاه پیام نور اراک
پروژه شماره 40
نام مدیر محمد عابدی
سمت سرپرست واحد اجراییات
مدرک تحصیلی فوق دیپلم-امداد و نجات شهری
دانشگه محل تحصیل دانشگاه علمی و کاربردی هلال احمر اراک