سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سمت مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل حکم کارگزینی مدیران
1 محمد کریم شفیعی شهردار اراک ارشد- عمران مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
2 محمدرضا خسروی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل ارشد- زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
3 محمد عسگری معاون خدمات شهری ارشد- مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
4 محمدرضا ستوده نیا معاون معماری و شهرسازی ارشد- مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
5 سعید تاج آبادی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد –علوم وتحقیقات تهران مرکزی مشاهده حکم..
6 مجتبی خراجی مشاور شهردار فوق لیسانس علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
7 احمد حسنی سرپرست سازمان زیباسازی و فضای سبز شهری کارشناسی- مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
8 نگین شاه کرمی سرپرست شهرداری بافت تاریخی ارشد- مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان مشاهده حکم..
9 عباس فضلعلی مدیر شهرداری منطقه 5 ارشد-برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
10 مجتبی قاسمی سرپرست شهرداری منطقه 2 کارشناسی – مهندس عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
11 محمد رضا عزیز محمدی سرپرست شهرداری منطقه 3 لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
12 ابوالفضل شالی بگ سرپرست شهرداری منطقه 4 ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد مشاهده حکم..
13 حسین زندیه وکیلی سرپرست شهرداری منطقه یک ارشد-مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی ملایر مشاهده حکم..
14 ابوالفضل عسگری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی – سخت افزار دانشگاه علمی کاربردی مشاهده حکم..
15 آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی فوق لیسانس محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات مشاهده حکم..
16 حمیدرضا قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
17 حمید کربلایی حسنی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
18 مهدی کرمی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری فوق لیسانس - عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
19 مسعود آقا زیارتی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
20 ابوالفضل جلالوندی سرپرست آرامستان فوق لیسانس شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
21 علی اکبر مظفری سرپرست سازمان حمل و نقل بار مسافر فوق لیسانس مدیریت - مشاهده حکم..
22 مجتبی کریمی سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک کارشناسی-عمران-مهندسی تکنولوژی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی- مهر اراک مشاهده حکم..
23 سعید صالحی مدیر پروژه استقرار راه اندازی سیستم یکپارچه مالی شهرداری کارشناسی-حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
24 مهدی فدوی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرداری ارشد-مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
25 محمد عابدی سرپرست واحد اجراییات فوق دیپلم-امداد و نجات شهری دانشگاه علمی و کاربردی هلال احمر اراک مشاهده حکم..
26 محمد حسین ساده وند مدیر امور شهر کارشناسی-مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور اراک مشاهده حکم..
27 حسین پاکزاد مدیر برنامه و بودجه و اداره حسابرسی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی خمین مشاهده حکم..
28 رسول مومن زاده سرپرست کشتارگاه صنعتی ارشد-مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمان مشاهده حکم..
29 اکبر رضایی سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی لیسانس عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
30 وهاب حمزه لو مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل لیسانس- مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
31 محمد شیرزادهما سرپرست اداره حسابداری کارشناسی- حسابداری جهاد دانشگاهی اراک مشاهده حکم..
32 محسن منصوری زاده سرپرست امور مالی و ذیحسابی لیسانس- حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی فراهان مشاهده حکم..
33 مهدی صانعی مدیر اداره رفاه و تعاون ارشد- مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
34 محرم قربانی سرپرست اداره منابع انسانی لیسانس – مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی تفرش مشاهده حکم..
35 زهرا ظهیری سرپرست اداره درآمدهای عمومی ارشد- مدیریت دولتی- تحول دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
36 سپیده محمدی مشاور امور بانوان و سرپرست دبیرخانه کارشناسی – مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران مشاهده حکم..
37 علی طهماسبی سرپرست دبیر خانه ماده صد ارشد - مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
38 علی وروانی فراهانی مدیر اداره املاک لیسانس – علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
39 سید سالار عشق اللهی مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک ارشد- حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
40 میثم احمدی سرپرست امور قراردادها ارشد- مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی مشاهده حکم..
41 علی حیدری مدیر اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دکتری- علوم سیاسی-مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی همدان مشاهده حکم..
42 حامد آزاد مدیر اداره حراست ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
43 نادر اخوان ملایری مشاور عالی شهردار در امور ستادی و اجرایی و سرپرست معاونت مالی و اقتصادی ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک مشاهده حکم..
تعداد کل مدیران: 42
مدیر محترم شماره 1
نام مدیر محمد کریم شفیعی
سمت شهردار اراک
مدرک تحصیلی ارشد- عمران مکانیک خاک و پی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 2
نام مدیر محمدرضا خسروی
سمت معاون امور زیربنایی و حمل و نقل
مدرک تحصیلی ارشد- زمین شناسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 3
نام مدیر محمد عسگری
سمت معاون خدمات شهری
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 4
نام مدیر محمدرضا ستوده نیا
سمت معاون معماری و شهرسازی
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 5
نام مدیر سعید تاج آبادی
سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد –علوم وتحقیقات تهران مرکزی
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 6
نام مدیر مجتبی خراجی
سمت مشاور شهردار
مدرک تحصیلی فوق لیسانس علوم اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 7
نام مدیر احمد حسنی
سمت سرپرست سازمان زیباسازی و فضای سبز شهری
مدرک تحصیلی کارشناسی- مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 8
نام مدیر نگین شاه کرمی
سمت سرپرست شهرداری بافت تاریخی
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی معماری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 9
نام مدیر عباس فضلعلی
سمت مدیر شهرداری منطقه 5
مدرک تحصیلی ارشد-برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 10
نام مدیر مجتبی قاسمی
سمت سرپرست شهرداری منطقه 2
مدرک تحصیلی کارشناسی – مهندس عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 11
نام مدیر محمد رضا عزیز محمدی
سمت سرپرست شهرداری منطقه 3
مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 12
نام مدیر ابوالفضل شالی بگ
سمت سرپرست شهرداری منطقه 4
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 13
نام مدیر حسین زندیه وکیلی
سمت سرپرست شهرداری منطقه یک
مدرک تحصیلی ارشد-مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 14
نام مدیر ابوالفضل عسگری
سمت رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدرک تحصیلی کارشناسی – سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علمی کاربردی
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 15
نام مدیر آتنا بوالحسنی
سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علوم تحقیقات
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 16
نام مدیر حمیدرضا قناتی
سمت سرپرست سازمان مدیریت پسماند
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 17
نام مدیر حمید کربلایی حسنی
سمت سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 18
نام مدیر مهدی کرمی
سمت سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری
مدرک تحصیلی فوق لیسانس - عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 19
نام مدیر مسعود آقا زیارتی
سمت رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 20
نام مدیر ابوالفضل جلالوندی
سمت سرپرست آرامستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 21
نام مدیر علی اکبر مظفری
سمت سرپرست سازمان حمل و نقل بار مسافر
مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت
دانشگاه محل تحصیل -
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 22
نام مدیر مجتبی کریمی
سمت سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک
مدرک تحصیلی کارشناسی-عمران-مهندسی تکنولوژی
دانشگاه محل تحصیل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی- مهر اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 23
نام مدیر سعید صالحی
سمت مدیر پروژه استقرار راه اندازی سیستم یکپارچه مالی شهرداری
مدرک تحصیلی کارشناسی-حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 24
نام مدیر مهدی فدوی
سمت فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرداری
مدرک تحصیلی ارشد-مدیریت تحول
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 25
نام مدیر محمد عابدی
سمت سرپرست واحد اجراییات
مدرک تحصیلی فوق دیپلم-امداد و نجات شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علمی و کاربردی هلال احمر اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 26
نام مدیر محمد حسین ساده وند
سمت مدیر امور شهر
مدرک تحصیلی کارشناسی-مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه پیام نور اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 27
نام مدیر حسین پاکزاد
سمت مدیر برنامه و بودجه و اداره حسابرسی
مدرک تحصیلی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی خمین
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 28
نام مدیر رسول مومن زاده
سمت سرپرست کشتارگاه صنعتی
مدرک تحصیلی ارشد-مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمان
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 29
نام مدیر اکبر رضایی
سمت سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی
مدرک تحصیلی لیسانس عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 30
نام مدیر وهاب حمزه لو
سمت مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل
مدرک تحصیلی لیسانس- مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 31
نام مدیر محمد شیرزادهما
سمت سرپرست اداره حسابداری
مدرک تحصیلی کارشناسی- حسابداری
دانشگاه محل تحصیل جهاد دانشگاهی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 32
نام مدیر محسن منصوری زاده
سمت سرپرست امور مالی و ذیحسابی
مدرک تحصیلی لیسانس- حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 33
نام مدیر مهدی صانعی
سمت مدیر اداره رفاه و تعاون
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 34
نام مدیر محرم قربانی
سمت سرپرست اداره منابع انسانی
مدرک تحصیلی لیسانس – مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 35
نام مدیر زهرا ظهیری
سمت سرپرست اداره درآمدهای عمومی
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت دولتی- تحول
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 36
نام مدیر سپیده محمدی
سمت مشاور امور بانوان و سرپرست دبیرخانه
مدرک تحصیلی کارشناسی – مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 37
نام مدیر علی طهماسبی
سمت سرپرست دبیر خانه ماده صد
مدرک تحصیلی ارشد - مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 38
نام مدیر علی وروانی فراهانی
سمت مدیر اداره املاک
مدرک تحصیلی لیسانس – علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 39
نام مدیر سید سالار عشق اللهی
سمت مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک
مدرک تحصیلی ارشد- حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 40
نام مدیر میثم احمدی
سمت سرپرست امور قراردادها
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت اجرایی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 41
نام مدیر علی حیدری
سمت مدیر اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
مدرک تحصیلی دکتری- علوم سیاسی-مسائل ایران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 42
نام مدیر حامد آزاد
سمت مدیر اداره حراست
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
مدیر محترم شماره 43
نام مدیر نادر اخوان ملایری
سمت مشاور عالی شهردار در امور ستادی و اجرایی و سرپرست معاونت مالی و اقتصادی
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مشاهده حکم کارگزینی مشاهده حکم..
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1399/05/05