ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سمت مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
1 حمیدرضا خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی دکتری-مدیریت،دولتی-مدیریت،تطبیقی و توسعه دانشگاه تهران
2 مجتبی خراجی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی ارشد- علوم اجتماعی- مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
3 محمدرضا ستوده نیا معاون معماری و شهرسازی ارشد- مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک
4 محمد عسگری معاونت خدمات شهری ارشد- مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
5 محمدرضا خسروی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل ارشد- زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
6 نادر اخوان ملایری مشاور عالی شهردار در امور ستادی و اجرایی ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
7 حسین زندیه وکیلی سرپرست شهرداری منطقه یک ارشد-مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
8 ابوالفضل شالی بگ سرپرست شهرداری منطقه دو ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
9 علی اکبر مظفری سرپرست شهرداری منطقه سه ارشد- علوم اجتماعی- جامع شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
10 مجتبی قاسمی مدیر منطقه چهار کارشناسی – مهندس عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک
11 عباس فضلعلی سرپرست شهرداری منطقه پنج ارشد-برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
12 نگین شاه کرمی سرپرست شهرداری بافت تاریخی ارشد- مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان
13 حجت اله مرادی رئیس سازمان حمل و نقل بار مسافر ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی همدان
14 محمد جعفر پور سرپرست سازمان آرامستان ارشد – برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
15 مسعود آقا زیارتی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
16 مهدی بنیادی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری ارشد- مهندس عمران – مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی اراک
17 حمید کربلایی حسنی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
18 محمدرضا کشاورزیان رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ارشد- مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
19 حمیدرضا قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
20 سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ارشد- مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قم
21 ابوالفضل عسگری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی – سخت افزار دانشگاه علمی کاربردی
22 حامد آزاد سرپرست اداره حراست ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اس