ردیف شماره قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع قرارداد پیمانکار مبلغ قرارداد(میلیون ریال) مدت به ماه نحوه انتخاب پیمانکار نوع قرارداد
1 60996 1396/12/2 1398/12/2 اجاره غرفه 128 بازارچه امین آتنا شهرجردی 101 میلیون ریال 24 مزایده قرارداد خرد
2 74 1397/1/1 1397/12/29 انجام کلیه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی و امور حقوقی علیرضا کریمی 780 میلیون ریال 12 واگذاری قرارداد متوسط
3 4771 1397/2/8 1398/2/8 حفر چاه های آب سطحی پارک بانوان پیمانکاری یعقوبی 602 میلیون ریال 12 استعلام بها قرارداد متوسط
4 4772 1397/2/8 1397/5/8 اجرای کف فرش بوستان بانوان سامان دمن اراک 2,150 میلیون ریال 3 استعلام بها قرارداد متوسط
5 5776 1397/2/1 1398/2/1 توافق نامه همکاری و مشارکت فی مابین شهرداری اراک و بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی 1,500 میلیون ریال 12 واگذاری قرارداد متوسط
6 6505 1397/2/18 1397/5/18 اجرای کف فرش در سطح شهر اراک کهن دژ بنیان 2,150 میلیون ریال 3 استعلام بها قرارداد متوسط
7 6508 1397/2/18 1397/5/18 جدول گذاری در سطح شهر اراک کوشا کویر اراک 2,150 میلیون ریال 3 استعلام بها قرارداد متوسط
8 3230 1397/2/1 1399/2/1 بهره برداری از جایگاه سی ان جی نه باهنر شرکت تعاونی ارجان سوخت بهبهان 1,704 میلیون ریال 24 مزایده قرارداد متوسط
9 7251 1397/2/15 1397/4/15 ورود اطلاعات نرم افزار کنترل پروژه به صورت حجمی سازمان همیاری شهرداری ها 110 میلیون ریال 2 واگذاری قرارداد خرد
10 8295 1397/2/26 1398/2/26 انجام خدمات مشاوره اي و وكالت در دعاوي و امور حقوقي و قضائي شهرداري اراك و مناطق مربوطه و سازمانهاي تابعه با پرداخت حق السعي سید سعید میر محمدی 540 میلیون ریال 12 واگذاری قرارداد متوسط
11 9049 1397/2/30 1398/2/30 انجام مطالعات پدافند غیر عامل شهر اراک ارمان پویش طرح 1,100 میلیون ریال 12 استعلام بها قرارداد متوسط
12 13849 1397/3/23 1397/9/23 خدمات مشاوره مدیریت در زمینه ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردiso9001از 2008 به 2015 گروه کارشناسان ایران کیش 450 میلیون ریال 6 واگذاری قرارداد متوسط
13 12284 1397/3/12 1398/12/29 مشاوره در امور حسابداری اموراق مشارکت پروژه شهید فردین پور صادق حسابان ثمین 1,100 میلیون ریال 23 استعلام بها قرارداد متوسط
14 13805 1397/3/10 1398/3/10 پشتیبانی نرم افزار مدیریت درآمد بهساز شرکت روش پژوهان کیان (گروه مشاورین راپکو) 98 میلیون ریال 12 واگذاری قرارداد خرد
15 13853 1397/3/23 1398/3/23 خرید نرم افزار داشبورد مدیریتی نمایار مانی پردازایرانیان 385 میلیون ریال 12 ترک تشریفات قرارداد متوسط
16 18107 1397/4/16 1397/7/1 اجاره شش عرصه میدان فراهان،میدان انقلاب،میدان امام خمینی،خیابان دانشگاه شرکت الماس یخ اراک 65 میلیون ریال 3 استعلام بها قرارداد خرد
17 19810 1397/4/25 1398/4/24 نظارت بر ذبح شرعی امید مبارک ابادی 23 میلیون ریال 12 واگذاری قرارداد خرد
18 27583 1397/4/1 1398/4/1 پشتیبانی نرم افزار شهرسازی در شهرداری مناطق شش گانه اراک مارلیک کامپیوتر 475 میلیون ریال 12 ترک تشریفات قرارداد متوسط
19 22079 1397/5/1 1398/5/1 سرویس و نگهداری سیستم های برودتی پیش سردکن های کشتارگاه خدمات فنی مهندسی حقیقی 420 میلیون ریال 12 استعلام بها قرارداد متوسط
20 23431 1397/5/10 1398/5/10 پشتیبانی نرم افزار تحت وب ارجاع کار به دفاتر طراحی ساختمان(پویش) شرکت سامانه خط پویش 125 میلیون ریال 12 مناقصه قرارداد خرد
21 24620 1397/5/16 1398/5/15 تعمیر و نگهداری دوربین های نظارتی سطح شهر رایان کاران حمی 880 میلیون ریال 12 استعلام بها قرارداد متوسط
22 30348 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 135 بازارچه قنات شفیع یاری 50 میلیون ریال 24 مزایده قرارداد خرد
23 30350 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 151 بازارچه فاطمیه حسین رنجبر 92 میلیون ریال 24 مزایده قرارداد خرد
24 30355 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 127 بازارچه امین حسین شمس 173 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
25 30345 1397/6/13 1399/6/12 اجاره عرصه2 بلوار کربلا روح اله مددی 120 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
26 30342 1398/2/28 1398/2/28 اجاره غرفه 229 بازارچه االهیه رقیه سادات سجادی 72 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
27 30347 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 112 بازارچه علم الهدی محمد موسی خانی 804 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد متوسط
28 30354 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 239 بازارچه سید الشهدا عباسعلی بادرستانی 84 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
29 30358 1397/6/13 1399/6/12 اجاره عرصه10 بلوار کربلا نصر اله یعقوبی 39 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
30 30360 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 10 بازارچه شریعتی عباس عبدلی 384 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد متوسط
31 30357 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 153 بازارچه فاطمیه یوسف نعیمی 92 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
32 30340 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 203 بازارچه شهر صنعتی فتح اله صباغی 115 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
33 30351 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 240 بازارچه سید الشهدا فتح اله آهنگرانی 84 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
34 30341 1397/6/13 1399/6/12 اجاره غرفه 11 بازارچه سنجان سیامک کرمی گواری 39 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
35 31150 1397/6/18 1399/6/17 اجاره غرفه 231 بازارچه الهیه پرویز شفیعی 392 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد متوسط
36 31151 1397/6/18 1399/6/17 اجاره عرصه3 بلوار کربلا محسن رضی ئی 115 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
37 32635 1397/6/25 1399/6/24 اجاره غرفه 195 بازارچه شهر صنعتی مصطفی مرادیمصطفی مرادی 120 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
38 32575 1397/6/25 1399/6/24 اجاره غرفه 256 بازارچه امین زینب عبدالهی 101 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
39 33103 1397/6/27 1399/6/26 اجاره غرفه 113 بازارچه سنجان علیرضا پوشی 341 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد متوسط
40 33104 1397/6/27 1399/6/26 اجاره غرفه 152 بازارچه فاطمیه مجتبی شریفیان 92 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
41 39160 1397/8/5 1399/8/4 اجاره غرفه 255 بازارچه امین رضا جعفری 170 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
42 34440 1397/7/4 1399/7/4 اجاره غرفه 154 بازارچه فاطمیه علیرضا هاشمی تبار 96 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
43 40118 1397/8/6 1399/8/5 اجاره غرفه 155 بازارچه فاطمیه محمد عباسی 92 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
44 36369 1397/7/16 1398/1/15 ارائه خدمات مشاوره انجام مطالعات امکان سنجی اجرای طرح های محدودیت ترددو پیاده راه و مطالعات احداث زیرساختها و تسهیلات ویژه مهندسین مشاور طراحان راه ماد 2,440 میلیون ریال 6 مناقصه قرارداد متوسط
45 54265 1397/10/29 2/1/-761 پشتیبانی از نرم افزار سیستم جامع اطلاعات مکانی شهر اراک سال97 مکان پردازان آریا 140 میلیون ریال 0 ترک تشریفات قرارداد خرد
46 56047 1397/11/8 1398/3/7 نیاز سنجی و مکان یابی برای آرامستان شهر اراک شرکت مهندسین مشاور طرح راهبرد پویا 430 میلیون ریال 4 استعلام بها قرارداد متوسط
47 57423 1397/11/16 1398/11/16 خرید نسخه تحت وب و موبایلی نرم افزار ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی دانشگاه فنی و حرفه ای 240 میلیون ریال 12 معاملات خرد قرارداد خرد
48 58203 1397/11/23 1399/11/23 اجاره غرفه 129 امین سید رضا قدرت 171 میلیون ریال 24 مناقصه قرارداد خرد
49 64446 1397/11/1 1397/12/29 انجام امور اجرائیات خدمات و مناطق شش گانه و سازمانهای تابعه شهرداری به صورت حجمی انجمن حمایت از بیماران کلیوی 1,296 میلیون ریال 2 ترک تشریفات قرارداد متوسط
50 64444 1397/11/1 1397/12/29 انجام امور تایپ و دبیر خانه شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی سپید روز 1,365 میلیون ریال 2 ترک تشریفات قرارداد متوسط
51 64448 1397/11/1 1397/12/29 انجام امور اداره ارتباطات و امور بین الملل به صورت حجمی کیان هور آپادانا 904 میلیون ریال 0 ترک تشریفات قرارداد متوسط
شماره 1
شماره قرارداد 60996
تاریخ شروع 1396/12/2
تاریخ پایان 1398/12/2
موضوع قرارداد اجاره غرفه 128 بازارچه امین
پیمانکار آتنا شهرجردی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 101 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مزایده
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 2
شماره قرارداد 74
تاریخ شروع 1397/1/1
تاریخ پایان 1397/12/29
موضوع قرارداد انجام کلیه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی و امور حقوقی
پیمانکار علیرضا کریمی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 780 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار واگذاری
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 3
شماره قرارداد 4771
تاریخ شروع 1397/2/8
تاریخ پایان 1398/2/8
موضوع قرارداد حفر چاه های آب سطحی پارک بانوان
پیمانکار پیمانکاری یعقوبی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 602 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 4
شماره قرارداد 4772
تاریخ شروع 1397/2/8
تاریخ پایان 1397/5/8
موضوع قرارداد اجرای کف فرش بوستان بانوان
پیمانکار سامان دمن اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 2,150 میلیون ریال
مدت به ماه 3
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 5
شماره قرارداد 5776
تاریخ شروع 1397/2/1
تاریخ پایان 1398/2/1
موضوع قرارداد توافق نامه همکاری و مشارکت فی مابین شهرداری اراک و بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی
پیمانکار بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 1,500 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار واگذاری
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 6
شماره قرارداد 6505
تاریخ شروع 1397/2/18
تاریخ پایان 1397/5/18
موضوع قرارداد اجرای کف فرش در سطح شهر اراک
پیمانکار کهن دژ بنیان
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 2,150 میلیون ریال
مدت به ماه 3
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 7
شماره قرارداد 6508
تاریخ شروع 1397/2/18
تاریخ پایان 1397/5/18
موضوع قرارداد جدول گذاری در سطح شهر اراک
پیمانکار کوشا کویر اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 2,150 میلیون ریال
مدت به ماه 3
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 8
شماره قرارداد 3230
تاریخ شروع 1397/2/1
تاریخ پایان 1399/2/1
موضوع قرارداد بهره برداری از جایگاه سی ان جی نه باهنر
پیمانکار شرکت تعاونی ارجان سوخت بهبهان
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 1,704 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مزایده
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 9
شماره قرارداد 7251
تاریخ شروع 1397/2/15
تاریخ پایان 1397/4/15
موضوع قرارداد ورود اطلاعات نرم افزار کنترل پروژه به صورت حجمی
پیمانکار سازمان همیاری شهرداری ها
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 110 میلیون ریال
مدت به ماه 2
نحوه انتخاب پیمانکار واگذاری
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 10
شماره قرارداد 8295
تاریخ شروع 1397/2/26
تاریخ پایان 1398/2/26
موضوع قرارداد انجام خدمات مشاوره اي و وكالت در دعاوي و امور حقوقي و قضائي شهرداري اراك و مناطق مربوطه و سازمانهاي تابعه با پرداخت حق السعي
پیمانکار سید سعید میر محمدی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 540 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار واگذاری
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 11
شماره قرارداد 9049
تاریخ شروع 1397/2/30
تاریخ پایان 1398/2/30
موضوع قرارداد انجام مطالعات پدافند غیر عامل شهر اراک
پیمانکار ارمان پویش طرح
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 1,100 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 12
شماره قرارداد 13849
تاریخ شروع 1397/3/23
تاریخ پایان 1397/9/23
موضوع قرارداد خدمات مشاوره مدیریت در زمینه ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردiso9001از 2008 به 2015
پیمانکار گروه کارشناسان ایران کیش
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 450 میلیون ریال
مدت به ماه 6
نحوه انتخاب پیمانکار واگذاری
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 13
شماره قرارداد 12284
تاریخ شروع 1397/3/12
تاریخ پایان 1398/12/29
موضوع قرارداد مشاوره در امور حسابداری اموراق مشارکت پروژه شهید فردین پور
پیمانکار صادق حسابان ثمین
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 1,100 میلیون ریال
مدت به ماه 23
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 14
شماره قرارداد 13805
تاریخ شروع 1397/3/10
تاریخ پایان 1398/3/10
موضوع قرارداد پشتیبانی نرم افزار مدیریت درآمد بهساز
پیمانکار شرکت روش پژوهان کیان (گروه مشاورین راپکو)
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 98 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار واگذاری
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 15
شماره قرارداد 13853
تاریخ شروع 1397/3/23
تاریخ پایان 1398/3/23
موضوع قرارداد خرید نرم افزار داشبورد مدیریتی نمایار
پیمانکار مانی پردازایرانیان
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 385 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 16
شماره قرارداد 18107
تاریخ شروع 1397/4/16
تاریخ پایان 1397/7/1
موضوع قرارداد اجاره شش عرصه میدان فراهان،میدان انقلاب،میدان امام خمینی،خیابان دانشگاه
پیمانکار شرکت الماس یخ اراک
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 65 میلیون ریال
مدت به ماه 3
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 17
شماره قرارداد 19810
تاریخ شروع 1397/4/25
تاریخ پایان 1398/4/24
موضوع قرارداد نظارت بر ذبح شرعی
پیمانکار امید مبارک ابادی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 23 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار واگذاری
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 18
شماره قرارداد 27583
تاریخ شروع 1397/4/1
تاریخ پایان 1398/4/1
موضوع قرارداد پشتیبانی نرم افزار شهرسازی در شهرداری مناطق شش گانه اراک
پیمانکار مارلیک کامپیوتر
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 475 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 19
شماره قرارداد 22079
تاریخ شروع 1397/5/1
تاریخ پایان 1398/5/1
موضوع قرارداد سرویس و نگهداری سیستم های برودتی پیش سردکن های کشتارگاه
پیمانکار خدمات فنی مهندسی حقیقی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 420 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 20
شماره قرارداد 23431
تاریخ شروع 1397/5/10
تاریخ پایان 1398/5/10
موضوع قرارداد پشتیبانی نرم افزار تحت وب ارجاع کار به دفاتر طراحی ساختمان(پویش)
پیمانکار شرکت سامانه خط پویش
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 125 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 21
شماره قرارداد 24620
تاریخ شروع 1397/5/16
تاریخ پایان 1398/5/15
موضوع قرارداد تعمیر و نگهداری دوربین های نظارتی سطح شهر
پیمانکار رایان کاران حمی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 880 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 22
شماره قرارداد 30348
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 135 بازارچه قنات
پیمانکار شفیع یاری
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 50 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مزایده
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 23
شماره قرارداد 30350
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 151 بازارچه فاطمیه
پیمانکار حسین رنجبر
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 92 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مزایده
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 24
شماره قرارداد 30355
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 127 بازارچه امین
پیمانکار حسین شمس
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 173 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 25
شماره قرارداد 30345
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره عرصه2 بلوار کربلا
پیمانکار روح اله مددی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 120 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 26
شماره قرارداد 30342
تاریخ شروع 1398/2/28
تاریخ پایان 1398/2/28
موضوع قرارداد اجاره غرفه 229 بازارچه االهیه
پیمانکار رقیه سادات سجادی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 72 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 27
شماره قرارداد 30347
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 112 بازارچه علم الهدی
پیمانکار محمد موسی خانی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 804 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 28
شماره قرارداد 30354
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 239 بازارچه سید الشهدا
پیمانکار عباسعلی بادرستانی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 84 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 29
شماره قرارداد 30358
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره عرصه10 بلوار کربلا
پیمانکار نصر اله یعقوبی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 39 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 30
شماره قرارداد 30360
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 10 بازارچه شریعتی
پیمانکار عباس عبدلی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 384 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 31
شماره قرارداد 30357
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 153 بازارچه فاطمیه
پیمانکار یوسف نعیمی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 92 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 32
شماره قرارداد 30340
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 203 بازارچه شهر صنعتی
پیمانکار فتح اله صباغی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 115 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 33
شماره قرارداد 30351
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 240 بازارچه سید الشهدا
پیمانکار فتح اله آهنگرانی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 84 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 34
شماره قرارداد 30341
تاریخ شروع 1397/6/13
تاریخ پایان 1399/6/12
موضوع قرارداد اجاره غرفه 11 بازارچه سنجان
پیمانکار سیامک کرمی گواری
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 39 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 35
شماره قرارداد 31150
تاریخ شروع 1397/6/18
تاریخ پایان 1399/6/17
موضوع قرارداد اجاره غرفه 231 بازارچه الهیه
پیمانکار پرویز شفیعی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 392 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 36
شماره قرارداد 31151
تاریخ شروع 1397/6/18
تاریخ پایان 1399/6/17
موضوع قرارداد اجاره عرصه3 بلوار کربلا
پیمانکار محسن رضی ئی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 115 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 37
شماره قرارداد 32635
تاریخ شروع 1397/6/25
تاریخ پایان 1399/6/24
موضوع قرارداد اجاره غرفه 195 بازارچه شهر صنعتی
پیمانکار مصطفی مرادیمصطفی مرادی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 120 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 38
شماره قرارداد 32575
تاریخ شروع 1397/6/25
تاریخ پایان 1399/6/24
موضوع قرارداد اجاره غرفه 256 بازارچه امین
پیمانکار زینب عبدالهی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 101 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 39
شماره قرارداد 33103
تاریخ شروع 1397/6/27
تاریخ پایان 1399/6/26
موضوع قرارداد اجاره غرفه 113 بازارچه سنجان
پیمانکار علیرضا پوشی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 341 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 40
شماره قرارداد 33104
تاریخ شروع 1397/6/27
تاریخ پایان 1399/6/26
موضوع قرارداد اجاره غرفه 152 بازارچه فاطمیه
پیمانکار مجتبی شریفیان
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 92 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 41
شماره قرارداد 39160
تاریخ شروع 1397/8/5
تاریخ پایان 1399/8/4
موضوع قرارداد اجاره غرفه 255 بازارچه امین
پیمانکار رضا جعفری
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 170 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 42
شماره قرارداد 34440
تاریخ شروع 1397/7/4
تاریخ پایان 1399/7/4
موضوع قرارداد اجاره غرفه 154 بازارچه فاطمیه
پیمانکار علیرضا هاشمی تبار
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 96 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 43
شماره قرارداد 40118
تاریخ شروع 1397/8/6
تاریخ پایان 1399/8/5
موضوع قرارداد اجاره غرفه 155 بازارچه فاطمیه
پیمانکار محمد عباسی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 92 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 44
شماره قرارداد 36369
تاریخ شروع 1397/7/16
تاریخ پایان 1398/1/15
موضوع قرارداد ارائه خدمات مشاوره انجام مطالعات امکان سنجی اجرای طرح های محدودیت ترددو پیاده راه و مطالعات احداث زیرساختها و تسهیلات ویژه
پیمانکار مهندسین مشاور طراحان راه ماد
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 2,440 میلیون ریال
مدت به ماه 6
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 45
شماره قرارداد 54265
تاریخ شروع 1397/10/29
تاریخ پایان 2/1/-761
موضوع قرارداد پشتیبانی از نرم افزار سیستم جامع اطلاعات مکانی شهر اراک سال97
پیمانکار مکان پردازان آریا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 140 میلیون ریال
مدت به ماه 0
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 46
شماره قرارداد 56047
تاریخ شروع 1397/11/8
تاریخ پایان 1398/3/7
موضوع قرارداد نیاز سنجی و مکان یابی برای آرامستان شهر اراک
پیمانکار شرکت مهندسین مشاور طرح راهبرد پویا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 430 میلیون ریال
مدت به ماه 4
نحوه انتخاب پیمانکار استعلام بها
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 47
شماره قرارداد 57423
تاریخ شروع 1397/11/16
تاریخ پایان 1398/11/16
موضوع قرارداد خرید نسخه تحت وب و موبایلی نرم افزار ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی
پیمانکار دانشگاه فنی و حرفه ای
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 240 میلیون ریال
مدت به ماه 12
نحوه انتخاب پیمانکار معاملات خرد
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 48
شماره قرارداد 58203
تاریخ شروع 1397/11/23
تاریخ پایان 1399/11/23
موضوع قرارداد اجاره غرفه 129 امین
پیمانکار سید رضا قدرت
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 171 میلیون ریال
مدت به ماه 24
نحوه انتخاب پیمانکار مناقصه
نوع قرارداد قرارداد خرد
شماره 49
شماره قرارداد 64446
تاریخ شروع 1397/11/1
تاریخ پایان 1397/12/29
موضوع قرارداد انجام امور اجرائیات خدمات و مناطق شش گانه و سازمانهای تابعه شهرداری به صورت حجمی
پیمانکار انجمن حمایت از بیماران کلیوی
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 1,296 میلیون ریال
مدت به ماه 2
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 50
شماره قرارداد 64444
تاریخ شروع 1397/11/1
تاریخ پایان 1397/12/29
موضوع قرارداد انجام امور تایپ و دبیر خانه شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی
پیمانکار سپید روز
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 1,365 میلیون ریال
مدت به ماه 2
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
نوع قرارداد قرارداد متوسط
شماره 51
شماره قرارداد 64448
تاریخ شروع 1397/11/1
تاریخ پایان 1397/12/29
موضوع قرارداد انجام امور اداره ارتباطات و امور بین الملل به صورت حجمی
پیمانکار کیان هور آپادانا
مبلغ قرارداد(میلیون ریال) 904 میلیون ریال
مدت به ماه 0
نحوه انتخاب پیمانکار ترک تشریفات
نوع قرارداد قرارداد متوسط