سامانه شفافیت شهرداری اراک

برای یافتن کاربری قانونی محل مورد نظر خود مراحل ذیل را انجام دهید:
۱- ابتدا عکس در ابعاد بزرگ (حجم 18Mb) را از اینجا دانلود کنید.
۲- سپس محدوده مورد نظر خود را روی نقشه بیابید و رنگ و طرح آن را به خاطر بسپارید.
۳- با تطبیق رنگ و طرح محل مورد نظر با راهنمای نقشه (بالا و سمت راست نقشه) می توانید کاربری مورد نظر را پیدا کنید.
۴- این نقشه براساس طرح تفصیلی سال ۱۳۸۳ بوده و بعضی از کاربری ها با طی مراحل قانونی تغییر یافته است و تعیین دقیق کاربری بعد از تشکیل پرونده اعلام خواهد شد.