سامانه شفافیت شهرداری اراک

راهنمای استفاده
اسم کوچه و یا خیابان خود را در نوار جستجو وارد کنید و از اسامی معرفی شده یکی را انتخاب نمائید

ملک خود را روی نقشه علامت گذاری کنید
اطلاعات کاربری ملک :
حداکثر تعداد طبقات مجاز
گزیده ضوابط
قیمت منطقه ای عرصه , عیان
ضوابط پارکینگ
ضوابط گذربندی
ضرایب محاسبه عوارض q و k