سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سمت مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
1 علیرضا کریمی شهردار اراک دکترا-حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)
2 حسین پاکزاد معاون اداری و مالی شهرداری اراک ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
3 نادر اخوان ملایری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
4 حجت اله مرادی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی همدان
5 علیرضا بیاتیان سرپرست معاونت خدمات شهری کارشناس- مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
6 وحید ایرجی معاون معماری و شهرسازی ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
7 مجتبی خراجی مشاور شهردار فوق لیسانس علوم اجتماعی- مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
8 سپیده محمدی مشاور امور بانوان و سرپرست دبیرخانه کارشناسی – مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
9 محمد تقی معین مدیر حراست ارشد- حقوق سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
10 عباس فضلعلی مدیر شهرداری منطقه 4 ارشد-برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
11 علی وفایی راد مدیر شهرداری منطقه 2 فوق لیسانس – مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اراک
12 محمد جعفرپور مدیر شهرداری منطقه 3 فوق لیسانس- برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
13 ابوالفضل شالی بگ سرپرست شهرداری بافت تاریخی ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
14 حسین زندیه وکیلی مدیر شهرداری منطقه یک ارشد-مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
15 محمد رضا خسروی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری فوق لیسانس- زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
16 احمد حسنی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کارشناسی- مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
17 کریم عبدی سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر لیسانس مکانیک دانشگاه علمی و کاربردی
18 ابوالفضل عسگری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی – سخت افزار دانشگاه علمی کاربردی
19 سید فرامرز مهاجرانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم
20 مهدی فدوی رئیس سازمان مدیریت پسماند ارشد-مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی اراک
21 علیرضا شعبانی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی فوق لیسانس- مدیریت تحول در سیستم دانشگاه آزاد اسلامی اراک
22 محمد رضایی سرپرست شهرداری منطقه 5 دکترا -مهندسی سازه دانشگاه رازی کرمانشاه
23 محسن فضلی سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی لیسانس حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان مرکزی دانشگاه جامع
24 مسعود آقازیارتی سرپرست سازمان آرامستان ارشد- مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی اراک
25 سید ایمان قائم مقامی مسئول پيگيري تملكات معبر ٢٤ متري اداره املاک شهرداری اراک لیسانس حقوق عمومی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
26 مجید نادی رئیس اداره منابع انسانی شهرداری اراک لیسانس حسابداری دانشگاه جامع علمی و کاربردی
27 احسان صالحی سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری لیسانس برق دانشگاه آزاد اسلامی اراک
28 سید شهاب میرسمیعی سرپرست اداره املاک و مستغلات شهرداری اراک فوق لیسانس حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
29 مجتبی کریمی سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک کارشناسی-مهندسی تکنولوژی عمران موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی- مهر اراک
30 سعید صالحی مدیر پروژه استقرار راه اندازی سیستم یکپارچه مالی شهرداری کارشناسی-حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
31 مجید سلیمی مدیر امور شهر دیپلم اراک
32 سید محمود رضی سرپرست کشتارگاه صنعتی لیسانس-مدیریت امور فرهنگی دانشگاه علمی و کاربردی
33 منصور اسفندانی سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی فوق لیسانس عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک
34 محسن قاسمی سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل فوق لیسانس- امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
35 محمد شیرزادهما سرپرست اداره حسابداری کارشناسی- حسابداری دانشگاه جامع علمی و کاربردی
36 محسن منصوری زاده مدیر امور مالی و ذیحسابی لیسانس- حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
37 مهدی صانعی مدیر رفاه و تعاون شهرداری اراک ارشد- مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
38 محرم قربانی مدیر سرمایه انسانی شهرداری اراک ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
39 ابوالفضل فرجی مدیر درآمدهای عمومی شهرداری اراک لیسانس مدیریت امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
40 علی طهماسبی رئیس دبیرخانه کمیسیونهای ماده صد ارشد - مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
41 سید شهاب میرسمیعی مدیر حقوقی و امور قراردادهای شهرداری اراک ارشد- حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
42 میثم احمدی سرپرست امور قراردادها ارشد- مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
43 علی حیدری مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات دکتری- علوم سیاسی-مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تعداد کل مدیران: 42
مدیر محترم شماره 1
نام مدیر علیرضا کریمی
سمت شهردار اراک
مدرک تحصیلی دکترا-حقوق بین الملل
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر محترم شماره 2
نام مدیر حسین پاکزاد
سمت معاون اداری و مالی شهرداری اراک
مدرک تحصیلی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
مدیر محترم شماره 3
نام مدیر نادر اخوان ملایری
سمت معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 4
نام مدیر حجت اله مرادی
سمت معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
مدیر محترم شماره 5
نام مدیر علیرضا بیاتیان
سمت سرپرست معاونت خدمات شهری
مدرک تحصیلی کارشناس- مهندسی معماری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 6
نام مدیر وحید ایرجی
سمت معاون معماری و شهرسازی
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 7
نام مدیر مجتبی خراجی
سمت مشاور شهردار
مدرک تحصیلی فوق لیسانس علوم اجتماعی- مردم شناسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 8
نام مدیر سپیده محمدی
سمت مشاور امور بانوان و سرپرست دبیرخانه
مدرک تحصیلی کارشناسی – مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران
مدیر محترم شماره 9
نام مدیر محمد تقی معین
سمت مدیر حراست
مدرک تحصیلی ارشد- حقوق سیاسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
مدیر محترم شماره 10
نام مدیر عباس فضلعلی
سمت مدیر شهرداری منطقه 4
مدرک تحصیلی ارشد-برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 11
نام مدیر علی وفایی راد
سمت مدیر شهرداری منطقه 2
مدرک تحصیلی فوق لیسانس – مدیریت
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 12
نام مدیر محمد جعفرپور
سمت مدیر شهرداری منطقه 3
مدرک تحصیلی فوق لیسانس- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علوم تحقیقات تهران
مدیر محترم شماره 13
نام مدیر ابوالفضل شالی بگ
سمت سرپرست شهرداری بافت تاریخی
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
مدیر محترم شماره 14
نام مدیر حسین زندیه وکیلی
سمت مدیر شهرداری منطقه یک
مدرک تحصیلی ارشد-مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
مدیر محترم شماره 15
نام مدیر محمد رضا خسروی
سمت سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
مدرک تحصیلی فوق لیسانس- زمین شناسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
مدیر محترم شماره 16
نام مدیر احمد حسنی
سمت سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
مدرک تحصیلی کارشناسی- مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 17
نام مدیر کریم عبدی
سمت سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر
مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 18
نام مدیر ابوالفضل عسگری
سمت رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدرک تحصیلی کارشناسی – سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علمی کاربردی
مدیر محترم شماره 19
نام مدیر سید فرامرز مهاجرانی
سمت رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
مدرک تحصیلی ارشد زیست شناسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی قم
مدیر محترم شماره 20
نام مدیر مهدی فدوی
سمت رئیس سازمان مدیریت پسماند
مدرک تحصیلی ارشد-مدیریت تحول
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 21
نام مدیر علیرضا شعبانی
سمت رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس- مدیریت تحول در سیستم
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 22
نام مدیر محمد رضایی
سمت سرپرست شهرداری منطقه 5
مدرک تحصیلی دکترا -مهندسی سازه
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر محترم شماره 23
نام مدیر محسن فضلی
سمت سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مدرک تحصیلی لیسانس حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث
دانشگاه محل تحصیل مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان مرکزی دانشگاه جامع
مدیر محترم شماره 24
نام مدیر مسعود آقازیارتی
سمت سرپرست سازمان آرامستان
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت تحول
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 25
نام مدیر سید ایمان قائم مقامی
سمت مسئول پيگيري تملكات معبر ٢٤ متري اداره املاک شهرداری اراک
مدرک تحصیلی لیسانس حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 26
نام مدیر مجید نادی
سمت رئیس اداره منابع انسانی شهرداری اراک
مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 27
نام مدیر احسان صالحی
سمت سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
مدرک تحصیلی لیسانس برق
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 28
نام مدیر سید شهاب میرسمیعی
سمت سرپرست اداره املاک و مستغلات شهرداری اراک
مدرک تحصیلی فوق لیسانس حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 29
نام مدیر مجتبی کریمی
سمت سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک
مدرک تحصیلی کارشناسی-مهندسی تکنولوژی عمران
دانشگاه محل تحصیل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی- مهر اراک
مدیر محترم شماره 30
نام مدیر سعید صالحی
سمت مدیر پروژه استقرار راه اندازی سیستم یکپارچه مالی شهرداری
مدرک تحصیلی کارشناسی-حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 31
نام مدیر مجید سلیمی
سمت مدیر امور شهر
مدرک تحصیلی دیپلم
دانشگاه محل تحصیل اراک
مدیر محترم شماره 32
نام مدیر سید محمود رضی
سمت سرپرست کشتارگاه صنعتی
مدرک تحصیلی لیسانس-مدیریت امور فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 33
نام مدیر منصور اسفندانی
سمت سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 34
نام مدیر محسن قاسمی
سمت سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل
مدرک تحصیلی فوق لیسانس- امور فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 35
نام مدیر محمد شیرزادهما
سمت سرپرست اداره حسابداری
مدرک تحصیلی کارشناسی- حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 36
نام مدیر محسن منصوری زاده
سمت مدیر امور مالی و ذیحسابی
مدرک تحصیلی لیسانس- حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
مدیر محترم شماره 37
نام مدیر مهدی صانعی
سمت مدیر رفاه و تعاون شهرداری اراک
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 38
نام مدیر محرم قربانی
سمت مدیر سرمایه انسانی شهرداری اراک
مدرک تحصیلی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 39
نام مدیر ابوالفضل فرجی
سمت مدیر درآمدهای عمومی شهرداری اراک
مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت امور فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 40
نام مدیر علی طهماسبی
سمت رئیس دبیرخانه کمیسیونهای ماده صد
مدرک تحصیلی ارشد - مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 41
نام مدیر سید شهاب میرسمیعی
سمت مدیر حقوقی و امور قراردادهای شهرداری اراک
مدرک تحصیلی ارشد- حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 42
نام مدیر میثم احمدی
سمت سرپرست امور قراردادها
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت اجرایی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
مدیر محترم شماره 43
نام مدیر علی حیدری
سمت مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات
مدرک تحصیلی دکتری- علوم سیاسی-مسائل ایران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
مدیر محترم شماره 44
نام مدیر
سمت
مدرک تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1402/02/16