سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سمت مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
1 ناصر عسگری سرپرست شهرداری منطقه 5 کارشناس ارشد- کشاورزی دانشگاه آزاد اراک
2 غلامعلی لطیفی رئیس حوزه دفتر شهردار اراک فوق دیپلم اداری و مالی مرکز آموزش مدیریت دولتی
3 علیرضا کریمی شهردار اراک دکترا-حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)
4 حجت اله مرادی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی همدان
5 علیرضا بیاتیان سرپرست معاونت خدمات شهری کارشناس- مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
6 وحید ایرجی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
7 ابوالفضل چابکی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ارشد- اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
8 مجتبی خراجی مشاور شهردار فوق لیسانس علوم اجتماعی- مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
9 احمد حسنی سرپرست سازمان زیباسازی و فضای سبز شهری کارشناسی- مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
10 عباس فضلعلی سرپرست شهرداری منطقه 4 ارشد-برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
11 مجتبی قاسمی مدیر شهرداری منطقه 2 کارشناسی – مهندس عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک
12 محمد جعفرپور مدیر شهرداری منطقه 3 فوق لیسانس- برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
13 ابوالفضل شالی بگ سرپرست شهرداری بافت تاریخی ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
14 حسین زندیه وکیلی مدیر شهرداری منطقه یک ارشد-مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
15 ابوالفضل عسگری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی – سخت افزار دانشگاه علمی کاربردی
16 سید فرامرز مهاجرانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم
17 مهدی فدوی رئیس سازمان مدیریت پسماند ارشد-مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی اراک
18 علیرضا شعبانی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی فوق لیسانس- مدیریت تحول در سیستم دانشگاه آزاد اسلامی اراک
19 محمد رضایی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری دکترا -مهندسی سازه دانشگاه رازی کرمانشاه
20 محسن فضلی سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی لیسانس حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان مرکزی دانشگاه جامع
21 مسعود آقازیارتی سرپرست آرامستان ارشد- مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی اراک
22 محمد حسین ساده وند سرپرست سازمان حمل و نقل بار مسافر لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور اراک
23 غلامرضا نوری مشاور عالی شهردار ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
24 مجتبی کریمی سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک کارشناسی-مهندسی تکنولوژی عمران موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی- مهر اراک
25 سعید صالحی مدیر پروژه استقرار راه اندازی سیستم یکپارچه مالی شهرداری کارشناسی-حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
26 مهدی فدوی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرداری ارشد-مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی اراک
27 محمد عابدی سرپرست واحد اجراییات فوق دیپلم-امداد و نجات شهری دانشگاه علمی و کاربردی هلال احمر اراک
28 مجید سلیمی مدیر امور شهر دیپلم اراک
29 حسین پاکزاد معاون اداری و مالی شهرداری اراک ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
30 سید محمود رضی سرپرست کشتارگاه صنعتی لیسانس-مدیریت امور فرهنگی دانشگاه علمی و کاربردی
31 منصور اسفندانی سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی فوق لیسانس عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک
32 سید مهدی میرداودی مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل لیسانس-روابط عمومی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
33 محمد شیرزادهما سرپرست اداره حسابداری کارشناسی- حسابداری دانشگاه جامع علمی و کاربردی
34 محسن منصوری زاده سرپرست امور مالی و ذیحسابی لیسانس- حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
35 مهدی صانعی مدیر اداره رفاه و تعاون ارشد- مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
36 محرم قربانی مدیر اداره منابع انسانی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
37 ابوالفضل فرجی سرپرست اداره درآمدهای عمومی لیسانس مدیریت امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
38 سپیده محمدی مشاور امور بانوان و سرپرست دبیرخانه کارشناسی – مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
39 علی طهماسبی سرپرست دبیر خانه ماده صد ارشد - مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
40 حامد آزاد مدیر اداره املاک فوق لیسانس شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
41 سید شهاب میرسمیعی سرپرست اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری اراک ارشد- حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
42 میثم احمدی سرپرست امور قراردادها ارشد- مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
43 علی حیدری مدیر اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دکتری- علوم سیاسی-مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی همدان
44 محمد تقی معین مدیر اداره حراست ارشد- حقوق سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
45 نادر اخوان ملایری مشاور امور اجرایی شهردار ارشد- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تعداد کل مدیران: 44
مدیر محترم شماره 1
نام مدیر ناصر عسگری
سمت سرپرست شهرداری منطقه 5
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد- کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اراک
مدیر محترم شماره 2
نام مدیر غلامعلی لطیفی
سمت رئیس حوزه دفتر شهردار اراک
مدرک تحصیلی فوق دیپلم اداری و مالی
دانشگاه محل تحصیل مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر محترم شماره 3
نام مدیر علیرضا کریمی
سمت شهردار اراک
مدرک تحصیلی دکترا-حقوق بین الملل
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر محترم شماره 4
نام مدیر حجت اله مرادی
سمت معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
مدیر محترم شماره 5
نام مدیر علیرضا بیاتیان
سمت سرپرست معاونت خدمات شهری
مدرک تحصیلی کارشناس- مهندسی معماری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 6
نام مدیر وحید ایرجی
سمت سرپرست معاونت معماری و شهرسازی
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 7
نام مدیر ابوالفضل چابکی
سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مدرک تحصیلی ارشد- اقتصاد
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر محترم شماره 8
نام مدیر مجتبی خراجی
سمت مشاور شهردار
مدرک تحصیلی فوق لیسانس علوم اجتماعی- مردم شناسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 9
نام مدیر احمد حسنی
سمت سرپرست سازمان زیباسازی و فضای سبز شهری
مدرک تحصیلی کارشناسی- مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 10
نام مدیر عباس فضلعلی
سمت سرپرست شهرداری منطقه 4
مدرک تحصیلی ارشد-برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 11
نام مدیر مجتبی قاسمی
سمت مدیر شهرداری منطقه 2
مدرک تحصیلی کارشناسی – مهندس عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 12
نام مدیر محمد جعفرپور
سمت مدیر شهرداری منطقه 3
مدرک تحصیلی فوق لیسانس- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علوم تحقیقات تهران
مدیر محترم شماره 13
نام مدیر ابوالفضل شالی بگ
سمت سرپرست شهرداری بافت تاریخی
مدرک تحصیلی ارشد- مهندسی عمران- مدیریت ساخت
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
مدیر محترم شماره 14
نام مدیر حسین زندیه وکیلی
سمت مدیر شهرداری منطقه یک
مدرک تحصیلی ارشد-مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
مدیر محترم شماره 15
نام مدیر ابوالفضل عسگری
سمت رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدرک تحصیلی کارشناسی – سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علمی کاربردی
مدیر محترم شماره 16
نام مدیر سید فرامرز مهاجرانی
سمت رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
مدرک تحصیلی ارشد زیست شناسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی قم
مدیر محترم شماره 17
نام مدیر مهدی فدوی
سمت رئیس سازمان مدیریت پسماند
مدرک تحصیلی ارشد-مدیریت تحول
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 18
نام مدیر علیرضا شعبانی
سمت رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس- مدیریت تحول در سیستم
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 19
نام مدیر محمد رضایی
سمت سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری
مدرک تحصیلی دکترا -مهندسی سازه
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر محترم شماره 20
نام مدیر محسن فضلی
سمت سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مدرک تحصیلی لیسانس حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث
دانشگاه محل تحصیل مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان مرکزی دانشگاه جامع
مدیر محترم شماره 21
نام مدیر مسعود آقازیارتی
سمت سرپرست آرامستان
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت تحول
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 22
نام مدیر محمد حسین ساده وند
سمت سرپرست سازمان حمل و نقل بار مسافر
مدرک تحصیلی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه پیام نور اراک
مدیر محترم شماره 23
نام مدیر غلامرضا نوری
سمت مشاور عالی شهردار
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 24
نام مدیر مجتبی کریمی
سمت سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک
مدرک تحصیلی کارشناسی-مهندسی تکنولوژی عمران
دانشگاه محل تحصیل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی- مهر اراک
مدیر محترم شماره 25
نام مدیر سعید صالحی
سمت مدیر پروژه استقرار راه اندازی سیستم یکپارچه مالی شهرداری
مدرک تحصیلی کارشناسی-حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 26
نام مدیر مهدی فدوی
سمت فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرداری
مدرک تحصیلی ارشد-مدیریت تحول
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 27
نام مدیر محمد عابدی
سمت سرپرست واحد اجراییات
مدرک تحصیلی فوق دیپلم-امداد و نجات شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علمی و کاربردی هلال احمر اراک
مدیر محترم شماره 28
نام مدیر مجید سلیمی
سمت مدیر امور شهر
مدرک تحصیلی دیپلم
دانشگاه محل تحصیل اراک
مدیر محترم شماره 29
نام مدیر حسین پاکزاد
سمت معاون اداری و مالی شهرداری اراک
مدرک تحصیلی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
مدیر محترم شماره 30
نام مدیر سید محمود رضی
سمت سرپرست کشتارگاه صنعتی
مدرک تحصیلی لیسانس-مدیریت امور فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 31
نام مدیر منصور اسفندانی
سمت سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس عمران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 32
نام مدیر سید مهدی میرداودی
سمت مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل
مدرک تحصیلی لیسانس-روابط عمومی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 33
نام مدیر محمد شیرزادهما
سمت سرپرست اداره حسابداری
مدرک تحصیلی کارشناسی- حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 34
نام مدیر محسن منصوری زاده
سمت سرپرست امور مالی و ذیحسابی
مدرک تحصیلی لیسانس- حسابداری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی فراهان
مدیر محترم شماره 35
نام مدیر مهدی صانعی
سمت مدیر اداره رفاه و تعاون
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 36
نام مدیر محرم قربانی
سمت مدیر اداره منابع انسانی
مدرک تحصیلی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 37
نام مدیر ابوالفضل فرجی
سمت سرپرست اداره درآمدهای عمومی
مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت امور فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مدیر محترم شماره 38
نام مدیر سپیده محمدی
سمت مشاور امور بانوان و سرپرست دبیرخانه
مدرک تحصیلی کارشناسی – مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران
مدیر محترم شماره 39
نام مدیر علی طهماسبی
سمت سرپرست دبیر خانه ماده صد
مدرک تحصیلی ارشد - مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 40
نام مدیر حامد آزاد
سمت مدیر اداره املاک
مدرک تحصیلی فوق لیسانس شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
مدیر محترم شماره 41
نام مدیر سید شهاب میرسمیعی
سمت سرپرست اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری اراک
مدرک تحصیلی ارشد- حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مدیر محترم شماره 42
نام مدیر میثم احمدی
سمت سرپرست امور قراردادها
مدرک تحصیلی ارشد- مدیریت اجرایی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
مدیر محترم شماره 43
نام مدیر علی حیدری
سمت مدیر اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
مدرک تحصیلی دکتری- علوم سیاسی-مسائل ایران
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی همدان
مدیر محترم شماره 44
نام مدیر محمد تقی معین
سمت مدیر اداره حراست
مدرک تحصیلی ارشد- حقوق سیاسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
مدیر محترم شماره 45
نام مدیر نادر اخوان ملایری
سمت مشاور امور اجرایی شهردار
مدرک تحصیلی ارشد- برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اراک
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1401/07/07